>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Noutate (3010) / 30.10.2012

Cu privire la aplicarea sancţiunilor pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale care conţin informaţie neautentică

 

    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu punerea în aplicare a Legii nr. 178 din 11 iulie 2012 ,,Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14 septembrie 2012), şi întru interpretarea univocă a legislaţiei, aduce la cunoştinţă următoarele.

    Conform art. 233 din Codul fiscal, tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul săvârşirii încălcării, cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blînde.

    Astfel, pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a documentelor de evidenţă şi/sau a dărilor de seamă fiscale prezentate pînă la modificările operate în Codul fiscal prin  Legea nr. 178 din 11 iulie 2012 ,,Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14 septembrie 2012), urmează a fi aplicate prevederile art. 257 alin. (1) din Codul fiscal.

    Concomitent, menţionăm că pentru dările de seamă fiscale aferente perioadelor de după 14 septembrie 2012, care conţin informaţie neautentică,  se aplică prevederile art. 260 alin. (3) din Codul fiscal.