>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Noutate (2811) / 28.11.2011

ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunostinta despre selectarea agentilor economici-marilor contribuabili pentru anul 2012, ce urmeaza a fi realizata în conformitate cu criteriile stabilite prin Ordinul IFPS nr. 267 din 14.04.2011 „Cu privire la organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili”.

Astfel, criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare, sunt:

„I. În Lista agentilor economici-mari contribuabili se includ:

a) persoanele juridice, care desfasoara activitate de întreprinzator în conformitate cu Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat si întreprinderi si întrunesc unul din urmatoarele criterii:

în perioada ultimului an calendaristic, precum si în anul de gestiune la situatia din 01 decembrie:

-       suma impozitelor, taxelor si altor plati obligatorii la Bugetul Public National calculate si achitate anual (11 luni ale anului de gestiune), constituie cel putin 2 mln, lei, cu exceptia TVA, accizelor si altor taxe administrate de Serviciul Vamal;

-       venitul constatat în contabilitatea financiara sau valoarea totala a livrarilor sa fie mai mare sau egala cu 50 mln. lei anual (11 aluni ale anului de gestiune);

b) institutiile financiare, a caror activitate este reglementata de Legea institutiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995

II. Prin derogare de la pct. I al Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, pot fi înregistrati ca mari contribuabili agentii economici nou înfiintati, care la data înfiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere, sa efectueze investitii pe parcursul a 3 ani consecutivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investitiile în activitatea de întreprinzator, a caror valoare în lei moldovenesti sa fie echivalentul a minim 5 milioane Euro.

Contribuabilii vor depune declaratia pe propria raspundere de forma libera la IFPS, pe parcursul primului an din data înregistrarii la Camera Înregistrarii de Stat.”

 

 

În cazul în care contribuabilul dispune de indicatorii care nu reies din darile de seama fiscale, prelucrate în Sistemul Informational al SFS, si considera a fi concludente pentru a fi selectati, si a-i fi atribuit statutul de „contribuabil mare”, sunt în drept sa înainteze cererile de rigoare, cu anexarea documentelor si/sau explicatiilor de rigoare în adresa Directiei Marilor Contribuabili (DMC), adresa: mun. Chisinau, str. Cosmonautilor, 6, tel. de contact: 82-34-17; 82-34-25; 82-34-22.

În contextul aspectelor, enuntate, aducem la cunostinta faptul efectuarii posibilelor vizite fiscale de informare si constatare de catre colaboratorii DMC, în vederea determinarii corespunderii criteriilor mentionate.

 

În speranta unei conlucrari fructuoase, IFPS îsi manifesta încrederea în realizarea corecta, optima si operativa a sarcinilor de administrare fiscala menite sa asigure buna functionare a dialogului cu mediul de afaceri al Republicii Moldova.