>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

COMUNICAT / 29.04.2010

29 aprilie 2010 Nr. 26-8/2-02/1-2393

 

IFS teritoriale

Directia Marilor Contribuabili

 

COMUNICAT

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, avînd în vedere unele dificultati tehnice în asigurarea subiectilor impozabili cu TVA cu formulare a facturilor fiscale, comunica urmatoarele.

În perioada începînd cu data emiterii prezentului comunicat si pîna la 20 mai 2010 (inclusiv), subiectii înregistrati în calitate de platitori TVA deserviti la Directia Marilor Contribuabili a IFPS (conform listei publicate pe site-ul www.fisc.md, link-ul http://www.fisc.md/common/business/cont_mari/LISTA.pdf)(cu exceptia celor ce detin dreptul de tiparire de sinestatatoare a facturilor fiscale), la efectuarea livrarilor impozabile cu TVA, au dreptul sa elibereze facturi în schimbul facturilor fiscale.

Eliberarea facturilor se va efectua cu respectarea cerintelor stabilite în art.117 si art.1171 din Codul fiscal.

La efectuarea, de catre subiectii mentionati, a livrarilor impozabile cu TVA documentate prin facturi, acestia, ulterior, pe masura primirii formularelor facturilor fiscale de la organul fiscal, urmeaza sa elibereze suplimentar pentru livrarile în cauza facturi fiscale. Pe factura fiscala se va indica data efectiva de eliberare a acesteia (dar nu data eliberarii facturii) si data efectiva la care a fost efectuata livrarea, facîndu-se totodata înscrierea „Suplimentar la factura nr.______ din __.__.____”.

Cumparatorul va avea dreptul la trecere în cont a TVA aferente livrarii în cauza în conditiile stabilite de Codul fiscal – la data primirii facturii fiscale.

Furnizorul va reflecta în Registrul livrarilor toate livrarile impozabile efectuate, inclusiv si cele documentate prin facturi, iar cumparatorul va indica procurarile în Registrul procurarilor doar la documentarea acestora prin facturi fiscale.

Pentru cazurile de documentare de catre subiectii mentionati, în perioada stabilita, a livrarilor impozabile prin facturi în schimbul facturilor fiscale, nu se vor aplica sanctiuni pentru neprezentarea facturilor fiscale stabilite de art.260 alin.(4) din Codul fiscal.

Pentru informatii suplimentare, subiectii cointeresati pot sa se adreseze la numarul de telefon al Sectiei de asistenta a contribuabililor a Directiei Metodologia Administrarii Fiscale a IFPS (0-8000-1525, apel gratuit).

Seful IFPS                                               Nicolae PLATON