>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Privind oportunitatea stabilirii termenului / 04.03.2010

25.02.2010 nr.26-9/2-17/304-1005

Privind oportunitatea stabilirii termenului

de valabilitate pentru certificatele despre lipsa

restantelor fata de bugetul public national

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunostinta scrisoarea Ministerului  Finantelor nr.26-9/2-17/304-1005 din 25 februarie 2010 privind oportunitatea stabilirii termenului de valabilitate pentru certificatele despre lipsa restantelor fata de bugetul public national, utilizate ulterior pentru participare la licitatiile publice, pentru calauza în lucru si executare comunica urmatoarele.

În conformitate cu art.16 lit.d) din Legea privind achizitiile publice nr.96 din 13 aprilie 2007, pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achizitii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritatile competente stabilite de autoritatea contractanta în cadrul procedurilor de achizitie publica, care certifica achitarea impozitelor si altor plati obligatorii în conformitate cu legislatia tarii în care el este rezident.

În scopul atestarii situatiei privind achitarea impozitelor si altor plati obligatorii la buget pentru contribuabilii autohtoni se va utiliza formularul certificatului privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget, precum si modul de eliberare a acestuia, aprobate prin Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului si perfectarea rapoartelor asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.103 din 9 decembrie 2005 (Monitorul Oficial, nr.79-82, 26 mai 2006).

La eliberarea certificatelor privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget pentru participare la licitatiile publice se va tine cont de urmatoarele particularitati:

a) la rubrica „Destinatar” se va indica sintagma „Pentru participare la achizitii publice”;

b) în finalul partii textuale a certificatului se va aplica sintagma „Valabil pe termen de 30 zile calendaristice din data eliberarii”.

 

V I C E M I N I S T R U

   Victor BARBĂNEAGRĂ