>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Referitor la scutirile prevăzute de / 24.02.2010

22  februarie  2010 Nr. 26-2/3-15-89-900

Referitor la scutirile prevazute de

Legea  pentru punere in aplicare  a titlului VII

                                                                                                                        

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunostinta ca conform art. 4 alin. (3) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr. 94 din 01 aprilie 2004, prin derogare de la prevederile art. 289 alin. (2) lit. e), ale art. 291 lit. e) si ale lit. e) din anexa la titlul VII al Codului fiscal, organizatiile si  întreprinderile din cadrul cooperatiei de consum, precum si farmaciile care prepara medicamente, se scutesc de plata taxei pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala pe anii 2005 - 2009.

Astfel, legea în cauza stabileste expres perioada pentru care scutirile de plata taxei pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala se rasfrîng asupra organizatiilor si întreprinderilor din cadrul cooperatiei de consum si a farmaciilor care prepara medicamente.

Avînd în vedere faptul ca, actualmente careva modificari în acest sens nu au fost realizate, subiectii impunerii nominalizati, începînd cu perioadele fiscale aferente anului 2010, urmeaza sa calculeze si sa achite taxa  pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala.

În partea ce tine de atribuirea restaurantelor si cantinelor la categoria obiectelor impunerii cutaxa  pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala, mentionam ca, în conformitate cu prevederile art. 288 alin. 4) din Codul fiscal, unitatea comerciala si/sau de prestari servicii de deservire sociala este unitatea de comert cu amanuntul, cu ridicata, de alimentatie publica si/sau de prestari servicii de deservire sociala.                                                        

Potrivit Anexei nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 1209 din 08 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentatie publica” (în continuare Anexa), unitatile de alimentatie publica se clasifica pe tipuri de unitati, în functie de specializarea unitatii, profilul încaperii, felul de servire a clientilor si prestarea serviciilor aferente consumului de bucate.

Astfel, potrivit pct. 2 din Anexa, Restaurantul reprezinta o unitate de alimentatie publica care ofera consumatorilor un larg sortiment de produse culinare si de cofetarie-patiserie de înalta calitate, precum si diverse bauturi si tigari. Restaurantele sînt dotate cu pliante de reclama, coperte de firma pentru meniuri si invitatii prezentate artistic. În foaier poate fi organizata desfacerea suvenirelor si florilor. Restaurantul poate fi dotat cu formatie muzical-artistica, care functioneaza în orele de seara pentru crearea unei atmosfere distractive. Ofera servicii suplimentare: deservirea banchetelor, diferite receptii, alte festivitati.

Totodata, conform pct. 6 din Anexa, Cantina reprezinta o unitate destinata prepararii si consumului pe loc a diverselor mîncaruri pentru dejun, prînz si cina. Este amplasata în apropierea uzinelor, santierelor de constructie, scolilor de cultura generala si liceelor, blocurilor studentesti, etc. Cantinele trebuie sa aiba sali comerciale pentru   servirea consumatorilor, încaperi de productie, depozite, încaperi administrative. În cantine functioneaza un sistem de autoservire în front liniar sau cu punerea prealabila a mîncarurilor pe masa, în functie de contingentul ce urmeaza sa fie servit. În cantine, suplimentar, poate fi organizata desfacerea productiei prin bufete.

Avînd în vedere cele mentionate, relatam ca, unitatile de alimentatie publica de tipul ,,Restaurant” si ,,Cantina” fac parte din categoria obiectelor ce urmeaza a fi supuse impunerii cu taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala, iar detinatorii acestora urmeaza sa calculeze si sa achite taxa cu referinta.