>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Referitor la procedura de preluare la evidenţă a bunurilor / 19.02.2010

15   februarie 2010 Nr. 26-2/3-15-82-772

 

Referitor la procedura de preluare la evidenta a bunurilor

cu statut juridic de corpuri delicte usor alterabile

 

            Inspectoratul Fiscal Principal de Stat referitor la procedura de preluare la evidenta a bunurilor cu statut juridic de corpuri delicte usor alterabile, comunica urmatoarele.

 În conformitate cu art. 431 alin. (1) din Codul contraventional al Republicii Moldova, ,,Corpuri delicte se considera obiectele, inclusiv banii, documentele, alte valori, fata de care exista temeiuri a presupune ca au servit la savîrsirea contraventiei, au pastrat asupra lor urmele faptei contraventionale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existentei ori  inexistentei elementelor constitutive ale contraventiei.”.

            Avînd în vedere faptul ca, corpurile delicte reprezinta mijloace de proba în procesul contraventional, în conformitate cu art. 425 alin. (7) din Codul contraventional ,,Procesului contraventional se aplica în mod corespunzator prevederile Codului de procedura penala cu privire la mijloacele de proba si la procedeele probatorii, cu exceptiile prevazute de prezentul cod.”.

            Astfel, potrivit prevederilor statuate de art. 158 alin. (2) din Codul de procedura penala a Republicii Moldova ,,Obiectul se recunoaste drept corp delict prin ordonanta organului de urmarire penala sau prin încheierea instantei de judecata si se anexeaza la dosar.”. Prin urmare, în cazul contraventiei administrative, agentul constatator responsabil urmeza sa întocmeasca actul procedural potrivit caruia, marfa retinuta urmeaza sa obtina statut juridic de corp delict.

            De asemenea, comunicam ca potrivit prevederilor legislatiei în vigoare, la predarea catre inspectoratul fiscal teritorial a corpurilor delicte usor alterabile, acestea din urma urmeaza sa fie însotite de actele procedurale precum:

Actul de ridicare a marfii;

Actul de declarare a marfii retinute ca corp delict;

Procesul-verbal cu privire la contraventia administrativa;

Raportul de expertiza si evaluare a marfii.

Totodata, întru solutionarea definitiva a cauzei contraventionale, aditional, organul care a retinut marfa urmeaza sa înainteze materialele cauzei în instanta de judecata competenta, care în conformitate cu art. 106 din Codul penal al Republicii Moldova  se pronunta asupra confiscarii speciale a marfii cu referinta.