>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Referitor la modul de solicitare de către / 16.02.2010

„ 22 ” ianuarie 2010 nr. 26–6/3–17/ 21 / 303

Referitor la modul de solicitare de catre

contribuabilii – utilizatori ai masinilor de casa

si control a legalizarii registrelor masinilor de casa si control

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat referitor la modul de solicitare de catre contribuabilii – utilizatori ai masinilor de casa si control a legalizarii registrelor masinilor de casa si control, comunica urmatoarele.

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la aplicarea masinilor de casa si control pentru efectuarea decontarilor în numerar, utilizatorul masinii de casa si control (MCC) este obligat sa perfecteze pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune separat, Registrul MCC (RMCC) care se legalizeaza (consemneaza) la organul fiscal în care este înregistrata (reînregistrata) MCC.

În RMCC se înregistreaza (înscrie) în ordinea cronologica de aparitie, conform raportului de închidere zilnica (Raport Z), sumele de mijloace banesti încasate.

RMCC, care se deschide în anul de gestiune curent (a.c.) pentru anul de gestiune imediat urmator (a.u.), se legalizeaza (anexând concomitent pentru verificare RMCC curent / precedent) la organul fiscal, care a înregistrat (reînregistrat) MCC nu mai devreme de luna decembrie a.c. Legalizarea RMCC în anul curent se efectueaza nu mai târziu de ultima zi a lunii februarie (anexând concomitent pentru verificare RMCC curent / precedent).

Contribuabilul poarta raspundere pentru veridicitatea si corespunderea datelor înscrise în RMCC, precum si pentru rectificarile efectuate, conducându-se de urmatoarele norme:

1. La începutul primei pagini a RMCC se indica cotele T.V.A. cu care opereaza contribuabilul (cota-standard, cote reduse, cota zero), se semneaza de conducatorul si contabilul-sef, se aplica stampila, indicându-se data consemnarii. Exemple: Valorile cotelor de T.V.A.: A=20%, B=8%, C=6%, D=0% sau Valorile cotelor de T.V.A.: A=0%, B=0%, C=0%, D=0% - daca contribuabilul nu este platitor de T.V.A.

2. Înscrierea a doua, în cazul în care contribuabilul a desfasurat activitate cu utilizarea MCC si în anul imediat precedent, consta în transcrierea datelor totale ale rulajului precedent, care, sub mentiunea „Verificat”, se confirma prin semnatura persoanei abilitate, indicându-se data înscrierii.

3. În continuare se înscriu datele respective din primul Raport Z emis în anul de gestiune curent (se initiaza contoarele de totalizare: în sub-rândul 1 al coloanei 3 se înscrie valoarea sub-rândului 1 al coloanei 4, iar în sub-rândul 2 al coloanei 3 se înscrie valoarea sub-rândului 2 al coloanei 4).

4. În ordine cronologica de aparitie – are loc înscrierea datelor respective din rapoartele de închidere zilnica, se calculeaza si se înscriu totalurile respective {coloana 3 – sub-rândul 1 – valoarea totala a rulajului înregistrat cumulat de la începutul anului gestionar. Se calculeaza prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 1 din înscrierea precedenta cu suma din coloana 4 sub-rândul 1 din înscrierea curenta; coloana 3 – sub-rândul 2 – valoarea totala a rulajului T.V.A. cumulat de la începutul anului gestionar. Se calculeaza prin adunarea sumei din coloana 3 sub-rândul 2 din înscrierea precedenta cu suma din col. 4 sub-rândul 2 din înscrierea curenta}.

5. La sfârsitul anului calendaristic serviciul contabil va întocmi o Nota explicativa (în doua exemplare) cu privire la corectarile efectuate pe parcursul anului de gestiune, pentru fiecare din masinile de casa si control utilizate de contribuabil, în care se stipuleaza rulajele mijloacelor banesti    înregistrate în masina de casa si control concreta si cele înscrise în RMCC respectiv, tinând cont de corectarile efectuate (în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie). Nota explicativa se aduce la cunostinta conducerii, se semneaza de conducatorul si contabilul-sef, se aplica stampila, indicându-se data perfectarii Notei. Un exemplar al Notei explicative se pastreaza în RMCC respectiv.

6. Dupa înscrierea datelor din ultimul Raport Z din anul de gestiune finisat va urma înscrierea de totalizare, care, sub mentiunea „Verificat”, se confirma prin semnatura persoanei abilitate, indicându-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmeaza de transcris în RMCC pentru anul de gestiune imediat urmator precum este stipulat în punctele 1 si 2.

7. Înscrierea gresita se taie cu o linie, astfel ca ea sa poata fi citita. Înscrierea noua {Nr. raportului de închidere zilnica /Data raportului de închidere zilnica [sub-rândul 1/sub-rândul 2] din coloana 2 nu se corecteaza ci se transcrie din înscrierea gresita}, care corespunde rectificarii efectuate, sub mentiunea „Verificat”, se confirma prin semnatura persoanei abilitate, indicându-se data corectarii.

În contextul celor expuse, actiunile contribuabilului - utilizator a MCC în a.c. pentru a legaliza RMCC pentru a.u. vor fi urmatoarele (se anexeaza modelul de completare a RMCC):

RMCC-C - numirea abreviata a registrului masinii de casa si control pentru a.c., RMCC-U - numirea abreviata a registrului masinii de casa si control pentru a.u.

Contribuabilul care solicita organului fiscal, în care este înregistrata MCC, legalizarea RMCC-U în luna decembrie a.c.:

- prezinta la organul fiscal RMCC-C - completat regulat pâna la data ce preceda data prezentarii;

- prezinta la organul fiscal raportul periodic scurt din memoria fiscala a MCC care contine informatia de la 1 ianuarie a.c. pâna la 30 noiembrie a.c. Raportul se lipeste pentru pastrare pe ultima pagina-formular de tip 3-III. Pe pagina se mentioneaza numele, prenumele persoanei care a emis raportul, precum si data emiterii. Tiparirea raportului poate fi efectuata cu concursul centrului de asistenta tehnica care detine autorizatia de competenta tehnica pentru MCC de acest model sau de distribuitorul exclusiv, în cazul în care detine autorizatia de competenta tehnica; [În caz de necesitate, organul fiscal poate solicita prezentarea raportului periodic complet pe aceeasi perioada]

- prezinta la organul fiscal RMCC-U - numerotat, snuruit si legalizat de acesta si în care este efectuata înscrierea speciala conform punctului 1;

- organul fiscal restituie, în aceeasi zi, RMCC-C si RMCC-U legalizat;

- continua înregistrarile în RMCC-C pâna la finele a.c., conform punctului 4;

- înscrie în RMCC-C datele din ultimul Raport Z din a.c., precum si datele de totalizare, sub mentiunea „Verificat”, confirmata prin semnatura persoanei abilitate, indicându-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare se transcrie în RMCC-U, conform punctului 2;

- urmeaza înscrierile în RMCC-U conform normelor sus-mentionate.

Contribuabilul care solicita organului fiscal, în care este înregistrata MCC, legalizarea RMCC-U în lunile ianuarie - februarie:

- prezinta la organul fiscal RMCC-C - completat în conformitate cu prevederile pct. 1-7;

- prezinta la organul fiscal raportul periodic scurt din memoria fiscala a MCC care contine informatia de la 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent. Raportul se lipeste pentru pastrare pe ultima pagina-formular de tip 3-III. Pe pagina se mentioneaza numele, prenumele persoanei care a emis raportul, precum si data emiterii. Tiparirea raportului poate fi efectuata cu concursul centrului de asistenta tehnica care detine autorizatia de competenta tehnica pentru MCC de acest model sau de distribuitorul exclusiv, în cazul în care detine autorizatia de competenta tehnica; [În caz de necesitate, organul fiscal poate solicita prezentarea raportului periodic complet pe aceeasi perioada]

- prezinta la organul fiscal RMCC-U - numerotat, snuruit, legalizat de acesta si completat regulat pâna la data ce preceda data prezentarii;

- organul fiscal restituie, în aceeasi zi, RMCC-C si RMCC-U legalizat;

- continua înscrierile în RMCC-U conform normelor sus-mentionate.

Atentionam, ca conform art. 2931 alin. (3) al Codului contraventional nr.218-XVI din               24 octombrie 2008, pentru lipsa registrului masinii de casa si control, legalizat în modul stabilit, ori completarea lui neregulata sau incompleta (inadecvata) persoana cu functie de raspundere a contribuabilului se sanctioneaza cu amenda de 50 de unitati conventionale.

Cele relatate de adus la cunostinta contribuabililor din teritoriul patronat.

 

Anexa RMCC-U