>Principala / Arhiva noutăţilorPersoane fizice

Intoarcere la lista noutăţilor

Particularităţile administrării impozitului privat în anul 2010 / 15.02.2010

21 ianuarie 2010  Nr. 26-2/3-15-23-273

Particularitatile administrarii impozitului privat în anul 2010

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru calauza în lucru aduce la cunostinta particularitatile administrarii impozitului privat în anul 2010.

Unele prevederi ale administrarii acestui impozit sînt prevazute în art. 11 al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al RM nr. 193-196 din 29 decembrie 2009, printre care:

- subiecti ai impunerii cu impozitul privat sînt persoanele juridice si persoanele fizice din Republica Moldova, precum si persoanele juridice si persoanele fizice straine, carora, în procesul privatizarii, li se dau în proprietate privata bunuri proprietate publica;

- obiecte ale impunerii cu impozitul privat sînt bunurile proprietate publica, inclusiv actiunile

- cota impozitului se stabileste la 1% din valoarea de achizitie a bunurilor proprietate publica supuse privatizarii, inclusiv din valoarea actiunilor supuse privatizarii;

- achitarea impozitului se efectueaza pîna la semnarea contractului de vînzare-cumparare si se vireaza la bugetul de stat sau la bugetul unitatii administrativ- teritoriale, în functie de apartenenta bunului;

- impozitul privat nu se achita în cazul primirii gratuite în proprietate privata a bunurilor proprietate publica de catre persoanele fizice rezidente care nu desfasoara activitate de întreprinzator;

- în cazul rezilierii sau rezolutiunii contractului de vînzare-cumparare, determinate de neexecutarea sau de executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre cumparator, sumele platite în calitate de impozit privat nu se restituie.

Totodata, mentionam, ca legislatia în vigoare nu prevede obligatia prezentarii unei dari de seama cu referinta la acest impozit.