>Principala / Linkuri utileDescărcare formulare / Taxele pentru resursele naturale

Taxele pentru resursele naturale

Forma TA08 - Darea de seama la taxa pentru apa  (instructiunea de completare)

Forma TPG 06 - Darea de seama a taxei pentru dreptrul de a efectua prospectiuni geologice  (instructiunea de completare)

Forma TEG 06 - Darea de seama la taxa pentru efectuarea exlorarilor geologice (instructiunea de completare)

Forma TMU 06 - Darea de seama la taxa pentru  extragerea mineralelor utile  (instructiunea de completare)

Forma TSPC 06 - Darea de seama la taxa pentru  folosirea spatiilor subterane pentru constructii subterane, altele decit cele destinate extractiei mineralelor utile   (instructiunea de completare)

Forma TCPA 06 - Darea de seama la taxa pentru exploatarea constructiilor subterane în scopul desfasurarii activitatii de întraprinzator, altele decît cele destinate extractiei mineralelor utile  

(instructiunea de completare)

Forma TL 06 - Darea de seama a taxei pentru lemnul eliberat pe picior   (instructiunea de completare)