>Principala / Legislaţia fiscală / Codul Fiscal al RM

Codul Fiscal al RM

L E G E

CODUL FISCAL

nr. 1163-XIII  din  24.04.1997

 

Republicat: 
Republicat: 
Republicat: 
Publicat:

Monitorul Oficial al R.Moldova, editie speciala din 08.02.2007, pag.4 
Monitorul Oficial al R.Moldova, editie speciala, 2005 
Monitorul Oficial al R.Moldova  nr.102-103 din 23.08.2001, art.814, pag.2 
Monitorul Oficial al R.Moldova  nr.62/522 din 18.09.1997

* * *

C U P R I N S

 

Anexa nr.1  Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Anexa nr.2  Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de catre autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

Anexa nr.3  Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule înmatriculate în Republica Moldova a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise

Anexa nr.4  Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise (exclusa)

Anexa nr.5  Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru efectuarea lucrarilor de constructie si montaj

Anexa nr.6  Taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea publicitatii exterioare si taxa pentru folosirea zonei de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere   

_________________________________________________________________________________________________

Nota: ín textul codului cuvintele "hîrtii de valoare" se înlocuiesc cu cuvintele "valori mobiliare" conform Legii nr.231-XVI din 02.11.2007, în vigoare 23.11.2007

Nota: ín textul codului, termenul “dispozitie de plata trezoreriala” se înlocuieste cu termenul “ordin de plata”, termenul “dispozitie incaso trezoreriala” se înlocuieste cu termenul “ordin incaso”, iar termenul “dispozitie” se înlocuieste cu termenul “ordin” conform Legii nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006

Nota: ín cuprinsul codului, cuvintele "valoarea (fara T.V.A)" se substituie prin cuvintele "venitul din vînzari" conformLegii nr.155-XVI din 21.07.2005, în vigoare 01.01.2006

 

Arhiva