>Principala / Legislaţia fiscalăActe normativeRegulamente / 18 septembrie 1996 Hotarirea Guvernului Republicei Moldova Nr. 517

18 septembrie 1996 Hotarirea Guvernului Republicei Moldova Nr. 517

Cu privire la aprobarea Regulilor de functionare a retelei de comert
ambulant si a Regulilor de comert in pietele din Republica Moldova
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova
Nr. 517 din 18 septembrie 1996
(Monitorul Oficial, 7 noiembrie 1996, nr.72-73, p. II, art. 581)

In scopul protectiei consumatorilor si imbunatatirii comertului interior, Guvernul Republicii Moldova HOTARASTE:

1. Se aproba Regulile de functionare a retelei de comert ambulant (anexa nr. 1) si Regulile de comert in pietele din Republica Moldova (anexa nr. 2).

2. Departamentul Comertului:

  • in comun cu Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica va elabora si aproba, in modul stabilit, standardul Moldovei "Termeni si notiuni aplicate in sfera comertului";
  • de comun acord cu Departamentul Arhitecturii si Constructiilor va elabora si aproba nomenclatorul tipurilor de magazine si intreprinderi din alimentatia publica accesibile tuturor.

3. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in comun cu ministerele, departamentele si alte organizatii interesate, in termen de doua luni, va elabora si prezenta Guvernului proiectul Regulilor cu privire la desfacerea catre populatie a semintelor, rasadului de legume si flori, precum si a puietilor de pomi fructiferi si pomusoare, a butasilor de vita-de-vie.

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Andrei SANGHELI

Anexa nr. 1
la Hotarirea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 517 din 18 septembrie 1996

R E G U L I L E de functionare a retelei de comert ambulant

I. Dispozitii generale

1. Regulile de functionare a retelei de comert ambulant pe teritoriul Republicii Moldova (in continuare - Regulile) reglementeaza comertul prin intermediul centrelor retelei de comert cu amanuntul, desfasurat de agentii activitatii comerciale, indiferent de tipul de proprietate si forma organizatorico-juridica.

2. La reteaua de comert ambulant se refera o parte a retelei comerciale cu amanuntul constituita din chioscuri, pavilioane, cafenele de vara, minicafenele, precum si o parte din unitatile comerciale nestationare (tarabe, cosuri) si puncte comerciale ambulante (carucioare, cisterne, autoremorci, automagazine etc.), denumite in continuare "intreprinderi de comert ambulant".

3. Prin reteua de comert ambulant se efectueaza desfacerea marfurilor alimentare si nealimentare din sortimentul simplu, productiei tipografice (carti, ziare, reviste), productiei intreprinderilor de alimentatie publica (produse de panificatie, cofetarie si de culinarie, tartine etc.), denumite in continuare "comert ambulant".

4. Organizarea comertului ambulant in locurile neautorizate de organele administratiei publice locale si eschivarea de la inregistrarea de stat, in modul stabilit, este calificata drept activitate comerciala ilicita, asupra careia prezentele Reguli nu se extind. Persoanele care comit astfel de contraventii sint trase la raspundere administrativa in conformitate cu legislatia in vigoare.

5. Agentii activitatii comerciale, care desfasoara comertul ambulant, se calauzesc de legislatia in vigoare si de actele normative ce reglementeaza activitatea comerciala pe teritoriul Republicii Moldova, precum si de prezentele Reguli.

6. Pentru incalcarea sistematica a Regulilor comertului de catre lucratorii unitatilor de comert ambulant licenta pentru comertul cu amanuntul si activitati in sfera alimentatiei publice se sisteaza pina la lichidarea incalcarilor stabilite, iar in cazul incalcarii repetate si grave a regulilor de comert - licenta se retrage.

II. Modul de deschidere a unitatilor de comert ambulant

7. Amplasarea si deschiderea retelei de comert ambulant stationar si mobil se efectueaza prin decizia organelor administratiei publice locale.

8. Agentii activitatii comerciale desfasoara comertul ambulant in baza autorizatiei pentru amplasarea obiectelor comertului ambulant intr-un anumit loc, eliberata de catre organele administratiei publice locale, precum si in cazul in care dispun de licenta pentru comertul cu amanuntul si activitati in sfera alimentatiei publice, care se acorda in modul stabilit dupa obtinerea autorizatiei pentru amplasarea unitatii de comert cu amanuntul.

9. Amplasarea retelei de comert ambulant se efectueaza, tinindu-se cont de zonele constructiei locative, prevazute de Planul general al localitatii.

10. Se interzice comertul ambulant in preajma edificiilor organelor puterii si administratiei publice, monumentelor de cultura. In aceste locuri el poate fi organizat, prin decizii speciale ale organelor administratiei publice locale, numai in zilele de desfasurare a actiunilor festive. In preajma cladirilor de cult comertul ambulant se admite numai cu consimtamintul in scris al slujitorului lacasului sfint sau al comunitatii bisericesti.

11. Autorizatia pentru amplasarea unitatilor de comert ambulant pe teritoriul intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor se coordoneaza suplimentar cu administratia acestora.

12. Originalul autorizatiei pentru comertul in locul stabilit, precum si licenta pentru comertul cu amanuntul si activitatea in sfera alimentatiei publice se pastreaza la lucratorii comertului ambulant pe parcursul intregii zile de lucru si se prezinta la cererea organelor de control.

III. Regimul de lucru

13. Regimul de lucru al unitatilor de comert ambulant il stabileste agentul activitatii comerciale de comun acord cu organele administratiei publice locale si se fixeaza in licenta.

IV. Tipurile principale de unitati de comert ambulant si cerintele inaintate fata de incaperile si utilajele acestor obiecte

14. Taraba reprezinta o masa plianta de 2 m.p. Este interzisa instalarea tarabei, fara suporturi pliante, direct pe caldarim, pamint sau trotuar.

15. La chioscuri se refera micile constructii de tip inchis, confectionate din aluminiu (sau alt metal usor) si sticla (sau alt material) in conformitate cu proiectul aprobat de directia (sectia) de arhitectura a organelor administratiei publice locale, ale caror suprafata nu depaseste 12 m.p.

Chioscurile se instaleaza provizoriu, fara fundament. Deplasarea chioscurilor se efectueaza, in caz de necesitate, la decizia organelor administratiei publice locale din contul proprietarilor.

16. La pavilioane se refera constructiile din metal usor si sticla (sau din alt material analogic), care se instaleaza provizoriu si nu sint constructii capitale, cu suprafata de peste 12 m.p.

17. La cafeneaua de vara, minicafenea se refera constructiile de tip inchis, semiinchis, amenajate in baza chioscurilor, pavilioanelor cu terase si mobila (mese, scaune) pentru servirea consumatorilor, cu cuplarea obligatorie a acestor obiecte la apeduct si reteaua de canalizare.

18. La intreprinderile de comert ambulant stationare, precum si in unitatile de comert cu transportarea marfii la destinatie se afiseaza informatia, sub forma de firma sau inscriptie, executata in limba de stat, cu indicarea denumirii proprietarului, regimului de lucru, numelui si prenumelui vinzatorului.

19. Fiecare unitate de comert ambulant trebuie sa fie asigurata cu inventarul si utilajele respective, iar unitatile comertului ambulant stationare (chioscuri, pavilioane, cafenele de vara, minicafenele, amenajate in baza chioscurilor, pavilioanelor) urmeaza sa comercializeze marfurile cu aplicarea aparatelor de casa; cele ce vind produse perisabile - si cu instalatii frigorifice. Cintarele trebuie sa fie in stare buna, verificate, marcate si instalate la un loc accesibil pentru cumparatori.

V. Comercializarea marfurilor

20. Vinzatorii sint obligati sa dispuna de documentele de insotire pentru marfurile ce urmeaza a fi comercializate (scrisori de trasura, facturi, ordine de incasare, dispozitii de plata, contracte, certificate de conformitate, iar pentru produsele de import si certificate igienice), in care se indica datele de identitate a furnizorului (vinzatorului), cantitatea marfurilor intrate, pretul si suma totala si sa le prezinte la prima cerere a organelor de control.

Se interzice receptionarea si desfacerea marfurilor fara documentele respective de insotire, care sa confirme originea si calitatea lor.

21. Marfurile receptionate spre vinzare, se expun in sortimentul deplin. La intreprinderile de comert ambulant mostrele tuturor marfurilor aflate in vinzare trebuie sa fie dotate cu etichete, in care se indica denumirea, pretul si vizate pe revers de persoana cu functii de raspundere si stampila intreprinderii. Vinzatorul nu are dreptul sa vizeze de sine statator etichetele, cu exceptia cazurilor cind el este proprietarul unitatii de comert ambulant.

22. Sortimentul marfurilor alimentare puse in vinzare se coordoneaza, in modul stabilit, cu centrele teritoriale de igiena si epidemiologie.

23. In documentele de insotire a produselor perisabile si excesiv perisabile, in afara de cele mentionate in punctul 20 al prezentelor Reguli, se mai fixeaza data si ora fabricarii acestora, temperatura de pastrare, termenul-limita de comercializare.

24. Raspunderea pentru desfacerea marfurilor de calitate proasta sau falsificate o poarta agentul activitatii comerciale care efectueaza comertul ambulant.

25. Se interzice comercializarea prin reteaua de comert ambulant: a carnii, mezelurilor, pestelui, oualor si mierii de albine fara certificat veterinar, eliberat de catre organele veterinare teritoriale de stat cu un termen de trei zile; a produselor alimentare perisabile si excesiv perisabile (produselor alimentare pentru copii), daca lipsesc conditiile respective de comercializare; a bauturilor alcoolice (cu exceptia cafenelelor de vara, minicafenelelor si pavilioanelor, care dispun de sali comerciale si in care se admite consumul la pahar a vinului, coniacului, sampaniei, lichiorului, balsamului, aperitivului, precum si a pavilioanelor si chioscurilor cu utilizarea in modul stabilit a aparatelor de casa); a metalelor si pietrelor pretioase, bijuteriilor si altor articole din metale pretioase, a bijuteriilor si articolelor spoite cu metale pretioase; a armelor de foc si munitiilor pentru ele, petardelor, artificiilor, rachetelor luminoase, precum si a armelor albe; a armelor si balonaselor cu gaze neuroparalizante; a echipamentului militar, tesaturilor de uniforma si altor marfuri din sortimentul militar, uniformei, lenjeriei cu marca intreprinderilor cu diverse forme de proprietate; a tehnicii medicale, substantelor bacteriologice, psihotrope, drogurilor cu efect puternic si toxice, preparatelor medicale fara licenta respectiva; a altor marfuri interzise pentru comercializarea libera de catre legislatia in vigoare si prin deciziile organelor administratiei publice locale.

26. La comercializarea marfurilor nealimentare de uz personal (imbracaminte, incaltaminte, articole de tricotaj etc.) urmeasa sa fie create conditii pentru probarea lor, iar a articolelor tehnice complexe etc., care necesita verificarea capacitatii lor de functionare - conditii pentru efectuarea ei. In cazul in care lipsesc conditiile necesare pentru comercializarea acestor grupuri de marfuri, comercializarea lor in unitatile de comert ambulant se interzice.

Se interzice comercializarea concomitenta a marfurilor alimentare neambalate si marfurilor nealimentare sau ambalate in materiale neautorizate in acest scop de Ministerul Sanatatii.

27. In cazul desfacerii marfurilor nealimentare prin reteaua de comert ambulant, vinzatorul este obligat sa inmineze cumparatorului un bon sau un alt document, care sa confirme faptul procurarii marfii si sa serveasca drept temei pentru preschimbarea ei in conformitate cu legislatia privind protectia consumatorilor.

VI. Normele sanitare

28. Amplasarea si functionarea retelei de comert ambulant se admite numai cu avizul centrelor teritoriale de igiena si epidemiologie si in baza autorizatiilor sanitare pentru atare activitate.

29. Unitatile de comert ambulant care comercializeaza produse alimentare trebuie sa fie amplasate la o distanta de cel putin 25 m de latrinele cu canalizare, lazile de gunoi si de cel putin 50 m - de latrinele fara canalizare, cloace.

30. Vinzatorul retelei de comert ambulant care comercializeaza marfuri alimentare trebuie sa aiba cu sine si sa prezinte, la cerere, reprezentantilor organelor de control cartela medicala personala, iar cel din unitatile de comert ambulant stationare - si registrul sanitar.

31. In cazul desfacerii marfurilor din cosuri, containere etc. se interzice amplasarea lor pe pamint, iar pentru aceste scopuri ele trebuie sa fie prevazute cu suporturi speciale.

32. Vinzatorul din reteaua de comert ambulant este obligat sa intretina unitatea de comercializare a marfurilor, precum si teritoriul aferent in curatenie (in raza stabilita de organele administratiei publice locale), sa poarte imbracaminte sanitara curata, sa nu admita pastrarea ambalajului sau produselor ambalate in apropierea unitatilor de comert ambulant stationare.

33. In cazul comercializarii bauturilor nealcoolice, slab alcoolizate si sucurilor pentru consumul la pahar, spalarea paharelor, pocalelor trebuie sa corespunda regulilor sanitare in vigoare. Daca nu exista conditii pentru spalarea paharelor, pocalelor comercializarea bauturilor nealcoolice, slab alcoolizate, sucurilor se admite numai in pahare de o singura folosinta. Se interzice categoric utilizarea repetata a veselei de o singura folosinta.

34. Lucratorii retelei de comert ambulant poarta raspundere pentru incalcarea prezentelor Reguli, precum si a regulilor de baza ale comertului cu amanuntul si activitatii in sfera alimentatiei publice pentru agentii antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova in conformitate cu legislatia in vigoare.

VII. Controlul asupra activitatii retelei de comert ambulant

35. Controlul asupra respectarii prezentelor Reguli il exercita nemijlocit directiile (sectiile) de comert si alimentatie publica ale primariilor municipiilor si comitetelor executive raionale care elibereaza licente pentru comertul cu amanuntul si activitati in sfera alimentatiei publice, precum si alte organe de stat abilitate cu functii de control in limitele competentei lor.

Agentii activitatii comerciale care practica comertul ambulant sint obligati sa permita reprezentantilor organelor mentionate efectuarea controlului.

36. Materialele privind incalcarile depistate in urma controalelor asupra activitatii retelei de comert ambulant se transmit in modul stabilit instantelor respective pentru contraventii administrative, precum si organelor administratiei publice locale pentru examinarea chestiunii privind sistarea actiunii licentei sau retragerea ei.

Anexa nr. 2
la Hotarirea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 517 din 18 septembrie 1996
R E G U L I L E
de comert in pietele din Republica Moldova

I. Dispozitii generale

1. Prezentele Reguli de comert in pietele din Republica Moldova (in continuare - Regulile) se extind asupra tuturor pietelor amplasate in localitatile republicii, indiferent de profilul lor (agricole, de obiecte, de automobile, mixte), apartenenta departamentala, tipul de proprietate si forma organizatorico-juridica.

2. Piata este un agent al activitatii comerciale ce functioneaza in calitate de intreprindere comerciala si se organizeaza in orase si alte localitati, la decizia primariilor municipiilor si comitetelor executive raionale, intr-un loc special in baza contractului de arenda a terenului, statutului (regulamentului), inregistrate in modul stabilit, si licentei pentru activitate, cu crearea in teritoriul ei a conditiilor adecvate pentru persoanele fizice si juridice ce comercializeaza productie agricola si alte marfuri (in functie de specializarea pietei), precum si a comoditatilor necesare pentru cumparatori privind procurarea acestora.

3. Intretinerea pietei si acoperirea cheltuielilor legate de activitatea ei se efectueaza din contul mijloacelor taxelor de piata si altor venituri.

4. Programul de lucru al pietei, precum si al intreprinderilor de comert amplasate pe teritoriul ei il stabileste administratia (proprietarul) pietei de comun acord cu organele administratiei publice locale. La intrarea in piata trebuie sa fie afisata o firma cu indicarea denumirii ei, apartenentei (proprietarului), regimului de lucru.

II. Reglementarea activitatii comerciale in piete

5. Pe teritoriul pietei (de comun acord cu proprietarul) pot fi amplasate intreprinderi de comert cu amanuntul si de comert ambulant (magazine, pavilioane, chioscuri, tarabe etc.), de alimentatie publica, de deservire sociala a populatiei, si, totodata, in mod obligatoriu, in pietele unde se comercializeaza produse agroalimentare - laboratoare de expertiza sanitaro-veterinara.

6. Agentii activitatii comerciale ce desfasoara pe teritoriul pietei comert cu amanuntul si activitati in sfera alimentatiei publice la intreprinderile de comert stationare sau cu arendarea locului de comert, sau in locuri speciale prin reteaua de comert ambulant sint obligati sa se inregistreze in prealabil, in modul stabilit, si sa primeasca licenta.

7. Cetatenilor si intreprinderilor agricole, firmelor agricole si altor agenti economici care comercializeaza nemijlocit surplusuri de productie agricola si alte produse alimentare li se acorda, in mod prioritar, locuri pentru comert, li se repartizeaza terenuri si locuri speciale pentru comercializarea productiei agricole din automobile, cu achitarea, in modul stabilit, a biletelor pentru locul de comert (taxei de piata) si altor servicii cu plata, fara sa aiba licente de stat.

8. Pe teritoriul pietei trebuie sa fie amplasata la un loc vizibil informatia despre prezentele Reguli, lista marfurilor interzise pentru vinzare, marimea taxei de piata si platii pentru servicii, indicatoare despre sediul organelor de administrare a pietei, serviciilor controlului sanitar, veterinar, precum si despre amplasarea zonelor comerciale, conform specializarii grupurilor de marfuri.

9. Relatiile pietei cu agentii activitatii comerciale, care au pe teritoriul pietei intreprinderi stationare de comert cu amanuntul si alimentatie publica, se stabilesc prin contracte cu ceilalti agenti ai activitatii comerciale - prin vinzarea adonamentelor lunare, pe decade sau bonului pentru locul de comert.

10. Amplasarea locurilor in hale, la tarabe, mese, carucioare si alte dispozitive pentru comercializarea marfurilor se stabilesc de organul de administrare a pietei, tinind cont de respectarea stricta a regulilor sanitaro-igienice si antiincendiare si a normelor de invecinare a marfurilor, precum si de asigurarea circulatiei libere a cumparatorilor prin piata si a comoditatilor pentru persoanele care fac comert, precum si pentru cumparatori.

11. Pentru comertul cu marfuri nealimentare in piata se repartizeaza terenuri speciale sau se organizeaza piete specializate de obiecte.

12. Comercializarea carnii si produselor din carne, produselor lactate se permite numai in pavilioanele specializate ale pietei si cu certificate (permise) eliberate de laboratorul de expertiza sanitaro-veterinara al pietei respective.

13. Comercializarea pestelui se permite numai in locuri special amenajate, cu respectarea stricta a conditiilor sanitare.

14. Vinzarea pasarilor vii, iepurilor de casa, ciinilor, pisicilor, pestilor decorativi si a hranei respective se admite numai in locuri speciale. Persoanele care fac comert cu pasari domestice vii, iepuri de casa, ciini si cu alte animale trebuie sa aiba o autorizatie corespunzatoare, eliberata de organele de supraveghere veterinara.

15. Intreprinderile de comert si alte localuri de productie in piete se utilizeaza conform cerintelor sanitare in vigoare, precum si cerintelor protectiei muncii, sanatatii cetatenilor, ocrotirii mediului ambiant, pastrarii, producerii si comercializarii marfurilor, securitatii antiincendiare.

16. Pentru acordarea de locuri pentru comert in piata si pentru prestarea serviciilor cu plata persoanele care fac comert platesc taxe de piata la casa pietei. Plata se efectueaza pina la inceputul comertului, documentul de plata se pastreaza pina la sfirsitul comertului si se prezinta la prima cerere a organelor de control sau a organului de administrare a pietei. In caz de pierdere a bonului de casa sau a chitantei (bonului unic) de plata pentru locul de comert, acestea din urma nu se restabilesc. Este interzisa transmiterea bonurilor de casa sau chitantelor de plata a taxei de piata si de achitare a platii pentru servicii altor persoane ce fac comert pe piata.

III. Serviciile cu plata prestate agentilor activitatii comerciale in piata

17. Pietele presteaza contra plata celor ce fac comert in piata urmatoarele servicii: acordarea de locuri pentru comert; taierea carnii; darea cu chirie a aparatelor de cintarit si masurat, inventarului comercial si imbracamintei sanitare; descarcarea si incarcarea marfurilor in unitatea de transport; cintarirea pe cintare comerciale; pastrarea in frigidere, alte depozite si incaperi a marfurilor si obiectelor particulare ale persoanelor ce fac comert; transportarea marfurilor la locurile de comercializare; acordarea mijloacelor de transport (in caz ca ele exista in piata) pentru transportarea marfurilor; difuzarea avizelor si textelor publicitare prin reteaua locala de radio; punerea la dispozitie a etichetelor de preturi si prestarea altor servicii.

18. Marimea si modul de incasare a taxei de piata si a platii pentru servicii sint stabilite in conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova "Privind impozitele si taxele locale" si modul de formare si aplicare a preturilor si tarifelor libere (de piata) la marfuri, productie si servicii.

19. Nu se admite incasarea platii de la populatia care viziteaza pietele in calitate de cumparatori (in redactia Hotaririlor Guvernului Nr.476 din 26 mai 1997; Nr.151 din 22 februarie 2000).

(Prin Hotarirea Guvernului Nr.893 din 28 august 2001 abrogat punctul 1 al Hotaririi Guvernului nr. 151 din 22 februarie 2000 "Cu privire la modificarea si completarea unor hotariri ale Guvernului Republicii Moldova").

IV. Restrictii aplicate fata de persoanele care fac comert in piata

20. In piete se interzice:

  • comercializarea produselor alimentare fara documente de autorizare a calitatii lor;
  • comercializarea produselor perisabile si excesiv perisabile in lipsa conditiilor respective de vinzare;
  • comercializarea marfurilor, desfacerea carora este interzisa sau limitata de actele normative in vigoare;
  • utilizarea cintarelor de uz casnic (cintarelor cu arc), precum si a dispozitivelor pentru masurarea greutatilor care nu au fost verificate si etalonate de catre organele Departamentului Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica;
  • comercializarea fara achitarea platii pentru locul de comert si serviciile prestate;
  • comercializarea produselor conservate prin ermetizare in conditii casnice;
  • vinzarea marfurilor de catre persoanele care nu au atins virsta de 15 ani;
  • vinzarea si consumarea bauturilor alcoolice (cu exceptia intreprinderilor de comert si alimentatie publica unde este autorizata comercializarea acestor bauturi).

V. Obligatiile organelor de administrare a pietelor

21. Organele de administrare a pietelor sint obligate: sa-i asigure pe comercianti cu locuri (in cazul in care acestea sint disponibile); sa intreprinda masuri in vederea sporirii afluxului pe piata a produselor agricole, precum si sa antreneze in activitatea comerciala intreprinderile si cetatenii ce le cultiva; sa organizeze efectuarea in piata a controlului asupra calitatii productiei prin intermediul laboratoarelor de expertiza veterinaro-sanitara si sa exercite controlul asupra respectarii de catre agentii activitatii comerciale a prezentelor reguli; sa puna la dispozitia celor ce fac comert imbracaminte sanitara, utilaj pentru masurarea greutatilor verificate si etalonate de catre organele Departamentului Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica, inventar comercial, depozite si utilaje pentru pastrarea marfurilor aduse in piata; sa desfasoare actiuni privind amenajarea si reconstruirea pietei in scopul asigurarii majorarii numarului de locuri pentru comert, crearii conditiilor necesare pentru imbunatatirea culturii comertului; sa intretina in stare sanitara cuvenita teritoriul pietei, sa asigure securitatea antiincendiara si paza pietei; sa tina sub control permanent efectuarea la timp si in modul stabilit a examenului medical de catre lucratorii pietei, care au atributie la receptionare, comercializare, transportare, pastrare a produselor alimentare, precum si de catre cei ce se ocupa cu tratarea sanitara a inventarului si utilajului.

22. Organele de administrare a pietelor sint in drept: sa-i lipseasca de locuri pentru comert pe cei ce incalca prezentele Reguli, precum si regulile si normele sanitare si antiincendiare, cu intocmirea obligatorie a actului ce fixeaza incalcarea; sa reglementeze comercializarea unor marfuri in functie de posibilitatea reala a pietei.

VI. Obligatiunile persoanelor ce fac comert in piata

23. Cei ce fac comert in piata sint obligati: sa indeplineasca cerintele prezentelor Reguli, cit si deciziile organelor de administrare a pietei, adoptate in limitele competentei lor; sa ocupe locurile pentru comert conform numerelor indicate in documentul de plata. In cazul in care numerele lipsesc, cei ce fac comert ocupa orice loc pe teritoriul pietei; sa respecte regulile sanitare si antiincendiare; sa prezinte toate documentele necesare pentru dreptul de a face comert, la prima cerere a organelor de control sau a administratiei pietei; in caz de deteriorare a patrimoniului pietei, sa recupereze dauna cauzata, in modul prevazut de legislatia in vigoare; sa nu admita inselarea cumparatorilor la cintarit si socotit.

24. Persoanele, care activeaza in calitate de realizatori ai productiei ce apartine altor agenti ai activitatii comerciale, sint obligate sa dispuna de documentele privind sursele de intrare a productiei si de licentele corespunzatoare pentru dreptul de a desfasura activitate comerciala.

VII. Cerintele sanitare

25. Proiectarea, constructia si functionarea pietelor se efectueaza conform proiectelor-tip si individuale, aprobate prin decizia organelor administratiei publice locale si coordonate, in modul stabilit, cu centrele teritoriale de igiena si epidemiologie, cu serviciul veterinar si supraveghere antiincendiara in baza autorizatiei sanitare de functionare.

26. Reconstructia si reparatia capitala a pietelor se efectueaza conform proiectelor coordonate, in modul stabilit, cu organele teritoriale ale supravegherii sanitaroepidemiologice si cu institutiile serviciului veterinar.

27. Terenul repartizat pentru amplasarea pietei trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 1,5 km de la locul de dezintoxicare a deseurilor si la o distanta de cel putin 500 m de la intreprinderile industriale si depozitele in care productia si pastrarea este legata de emanarea prafului si mirosului puternic, precum si de alte obiecte, care pot constitui sursa pentru poluarea pietei si raspindirea bolilor infectioase. In localitatile rurale terenurile pentru amplasarea pietei se repartizeaza, in masura pozibilitatilor, la marginea satului la o oarecare departare de casele de locuit si, totodata, in apropierea drumurilor principale ce leaga piata cu satele din jur.

28. Teritoriul pietei se curata pina la inceputul comertului si dupa incheierea lui, cu stropirea prealabila obligatorie in vremea calda a anului a intregului teritoriu; o data pe luna se organizeaza ziua de igienizare sanitara cu dereticarea si dezinfectarea minutioasa a pavilioanelor, utilajelor si a intregului teritoriu al pietei.

29. Anual la inceputul sezonului estival pentru mentinerea starii sanitare cuvenite a complexelor si pavilioanelor pietei se efectueaza o reparatie cosmetica, iar, in caz de necesitate, o reparatie capitala a cladirilor pietei, pavilioanelor, gheretelor, incaperilor pentru pastrarea produselor alimentare, laboratoarelor pentru controlul produselor din carne si lapte (laboratoare si expertiza sanitaro-veterinara), camerelor de pastrare a productiei la temperaturi joase.

30. In incaperile si pe teritoriul pietei trebuie sa fie prevazute robinete cu apa potabila, lavoare, spalatorii pentru inventarul comercial, fructe si legume.

31. Pentru pastrarea obiectelor personale ale lucratorilor pietei se organizeaza vestiare, iar pentru pastrarea inventarului comercial se repartizeaza o camara speciala.

32. Toate cladirile pietei trebuie sa fie cuplate la magistralele urbane ale apeductului, canalizarii, incalzirii si aprovizionarii cu energie. In cazul in care in regiunea pietei lipseste conducta de apa centralizata se admite construirea unui sistem local de aprovizionare cu apa, sursa de apa fiind aleasa de comun acord cu centrele teritoriale de igiena si epidemiologie.

33. In cazul in care pe piata exista conducta de apa si canalizare se instaleaza noduri sanitare, care se amplaseaza la o distanta de cel putin 25 m de locurile de comercializare a produselor alimentare. Pe pietele unde canalizarea lipseste se admite constructia de noduri sanitare in strada cu cloci impermeabile la o distanta de cel putin 50 m de la locurile de comercializare a produselor alimentare.

34. Comertul cu legume, zarzavaturi si fructe proaspete se efectueaza de pe mese, din masini, precum si din cosuri, butoaie, lazi, saci, care se pun pe suporturi sau targi, care protejeaza produsele de atingere directa cu solul.

VIII. Controlul asupra respectarii prezentelor Reguli

35. Controlul asupra respectarii prezentelor Reguli pe piete il exercita nemijlocit directiile (sectiile) de comert si alimentatie publica ale primariilor municipiilor si comitetelor executive raionale, care elibereaza licente pentru comertul cu amanuntul si activitati in sfera alimentatiei publice, precum si in modul stabilit de legislatie de centrele teritoriale de igiena si epidemiologie si alte organe ale controlului de stat in limitele competentei lor.

36. Cei ce fac comert in piata poarta raspundere pentru nerespectarea prezentelor Reguli in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

ARHIVA

Anexa nr. 2
la Hotarirea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 517 din 18 septembrie 1996
R E G U L I L E de comert in pietele din Republica Moldova

19. Nu se admite incasarea platii de la populatia care viziteaza piata in calitate de cumparatori.

19. Nu se admite incasarea platii de la populatia care viziteaza pietele (cu exceptia celor private) in calitate de cumparatori (in redactia Hotaririi Guvernului Nr.476 din 26 mai 1997).