>Principala / Legislaţia fiscalăActe normativeOrdine / Nr. 88 din 16 mai 2005

Nr. 88 din 16 mai 2005

Ordinul IFPS nr. 88 din 16 mai 2005

 

Privind aprobarea Instructiunii despre

modul de întocmire a darilor de seama fiscale pe

taxele locale prevazute de Titlul VII al Codului fiscal

 

In scopul asigurarii executarii prevederilor art. 187 alin. (7) prin care se prevede ca instructiunile privind modul de intocmire si de prezentare a darilor de seama fiscale se emit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,

Ordon:

 1. Se aproba Instructiunea despre modul de intocmire a darilor de seama fiscale pe taxele locale prevazute de Titlul VII al Codului fiscal, formularele carora au fost aprobate prin ordinul IFPS nr. 19 din 24 ianuarie 2005.
 2. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sa informeze contribuabilii despre prevederile Instructiunii date.
 3. Prezenta Instructiune este aplicabila pentru darile de seama ce urmeaza a fi prezentate pentru perioadele fiscale incepind cu 01 ianuarie 2005 si aprobate prin ordinul mentionat in punctul 1 al prezentului ordin.

 

Seful IFPS                         Sergiu PUSCUTA

 

Anexa la Ordinul IFPS

nr. 88 din 16 mai 2005

 

INSTRUCTIUNE

despre modul de intocmire a darilor de seama fiscale

pe taxele locale prevazute de Titlul VII al Codului fiscal

1. Dispozitii generale

1.1. Prezenta Instructiune se reflecta asupra urmatoarelor formulare de dari de seama:

 • Darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului (forma TAT 05) .
 • Darea de seama pe taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale (Forma TLL 05) .
 • Darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii (Forma TAP-AE 05).
 • Darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii (Forma TAP – SC 05).
 • Darea de seama pe taxa de aplicare a simbolicii locale (Forma TAS 05).
 • Darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari de servicii de deservire sociala (Forma TAUCS 05).
 • Darea de seama pe taxa de piata (Forma TP-AE 05) .
 • Darea de seama pe taxa de piata (Forma TP-SC 05) .
 • Darea de seama pe taxa pentru cazare (Forma TC 05) .
 • Darea de seama pe taxa balneara (Forma TB 05) .
 • Darea de seama pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori (Forma TTC 05).
 • Darea de seama pe taxa pentru parcare (Forma TPA 05) .
 • Darea de seama pe taxa de la posesorii de ciini (Forma TPC 05).

1.2. Darile de seama respective au fost aprobate prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 19 din 24 ianuarie 2005 si publicate in Monitorul Oficial nr. 17-19 din 28.01.2005.

2. Criterii generale de intocmire a darilor de seama

si termenii de prezentare autoritatii fiscale

2.1. Agentii economici prezinta trimestrial urmatoarele dari de seama inspectoratului fiscal de stat teritorial la locul de resedinta a intreprinderii de baza:

 • darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului (forma TAT 05);
 • darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii (Forma TAP-AE 05);
 • darea de seama pe taxa de aplicare a simbolicii locale (Forma TAS 05);
 • darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari de servicii de deservire sociala (Forma TAUCS 05);
 • darea de seama pe taxa de piata (Forma TP-AE 05); darea de seama pe taxa pentru cazare (Forma TC 05);
 • darea de seama pe taxa balneara (Forma TB 05);
 • darea de seama pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori (Forma TTC 05);
 • darea de seama pe taxa pentru parcare (Forma TPA 05) .

 

2.1.1. La întocmirea tuturor darilor de seama fiscale pe formularele tipizate, agentul economic indica, in mod obligatoriu:

 • codul fiscal;
 • denumirea întreprinderii;
 • codul localitatii – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unitatilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat si pus in aplicare de la 03.09.2003 prin Hotarirea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;
 • data prezentarii darii de seama(data prezentarii Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
 • perioada fiscala – pentru darile de seama trimestriale (TAT05, TAP-AE05, TAS05, TAUCS05, TP-AE05, TC05, TB05, TTC05 SI TPA05) se completeaza ca un cod, care are urmatore structura: P/N/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obtine valoarea T; N – numarul trimestrului; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru trimestrul I anul 2005 perioada fiscala va avea urmatoarea structura – T/1/2005).
 • Suma de control – suma ce urmeaza sa coincida cu suma taxei calculate.
 • semnatura autentificata prin stampila, a persoanelor responsabile – conducatorul si contabilul – sef – ale contribuabilului;
 • codul subdiviziunii – cod atribuit de catre organele fiscale de stat teritoriale intreprinderilor care au in componenta sa subdiviziuni (cel putin o subdiviziune) si/sau obiecte impozabile in subordinea subdiviziunilor.

2.1.2. In formularele darilor de seama indicii se reflecta pentru perioada gestionara (fara cumulare anuala).

2.1.3. Pentru perioada in care lipseste obiectul impunerii darea de seama nu se prezinta.

2.1.4. Darea de seama se prezinta de catre agentul economic care dispune de obiect al impunerii.

2.1.5. Darile de seama pe toate taxele locale se prezinta de catre agentii economici trimestrial pвna la ultima zi a lunii imediat urmatoare dupa trimestrul gestionar.

2.1.6. Termenul de achitare a taxei este termenul de prezentare a darii de seama.

2.1.7. Agentul economic in formularele darilor de seama indica marimea taxei concrete stabilita de catre autoritatile administratiei publice locale, numai in cazurile cind nu dispune de subdiviziuni in alte unitati administrativ-teritoriale.

2.1.8. Agentul economic, care dispune de subdiviziuni este obligat sa indeplineasca anexa la darea de seama.

2.1.9. Anexa la darea de seama se intocmeste in modul urmator:

- in col. 1 se indica numarul de ordine, in dependenta de numarul subdiviziunilor;

- în col. 2 – codul subdiviziunii;

- in col. 3 - codul unitatii administrativ-teritoriale;

- in coloana 4 – suma taxei calculata in lei pentru subdiviziunea data.

 

2.2. Serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariei prezinta lunar urmatoarele dari de seama:

 • darea de seama pe taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale (forma TLL 05);
 • darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii (forma TAP-SC 05)- in partea ce tine de amplasarea publicitatii exterioare;
 • darea de seama pe taxa de piata (forma TP-SC 05) – in cazul cind primaria administreaza piata;
 • darea de seama pe taxa de la posesorii de ciini (forma TPC 05).

2.2.1. In darile de seama fiscale care se prezinta de serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariei (formele TLL 05, TAP –SC 05, TPC 05 si TP-SC 05)se indica in mod obligatoriu:

 • codul fiscal al primariei;
 • denumirea primariei;
 • codul localitatii – indicat in pct. 2.1.1.;
 • data prezentarii darii de seama(data prezentarii Inspectoratului fiscal de stat teritorial);

perioada fiscala - pentru darile de seama lunare (TLL05, TAP-SC05, TPC05 si TP-SC05) se completeaza ca un cod, care urmatoare structura: P/NN/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obtine valoarea L, NN – numarul lunii; AAAA – anul. Spre exemplu, pentru luna 10 anul 2005 va avea urmatoarea structura – L/10/2005.

 • suma de control – suma ce urmeaza sa coincida cu suma taxei calculate.
 • semnatura autentificata prin stampila, a persoanelor responsabile – primarul si perceptorul ;

2.2.2. In formularele darilor de seama indicate in pct. 2.2.1. indicii se reflecta pentru perioada gestionara (fara cumulare anuala).

2.2.3. Pentru perioada in care lipseste obiectul impunerii darea de seama nu se prezinta.

2.2.4. Termenul de prezentare a darilor de seama pe taxele calculate de catre Serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariei este lunar catre data de 3 a lunii urmatoare.

2.2.5. Termenul de virare la buget a taxelor calculate de catre Serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale este reflectat in art. 171 alin. (4) din Titlul V al Codului fiscal.

3. Particularitatile intocmiri darilor de seama

3.1. Prezentate de catre agentii economici.

3.1.1. În darea de seama pe taxa pentru amenajarea teritoriului (forma TAT 05 ) se indica:

 • in coloana 1 - numarul mediu scriptic de salariati (care se stabileste conform precizarilor metodologice statistice privind efectivul si cistigurile salariale ale personalului angajat aprobat de Departamentul Statistica si Sociologie prin ordinul nr. 87 din 29.07.2004);
 • în coloana 2 - cota taxei concrete pe perioada gestionara pentru un salariat stabilita de autoritatea administratiei publice locale, care este obtinuta in rezultatul inmultirii cotei taxei anuala cu coeficientul 0, 25;
 • in coloana 3 – suma taxei obtinuta in rezultatul inmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicate in col. 2.

 

3.1.2. În darea de seama pe taxa de amplasare a publicitatii (forma TAP-AE 05) care se prezinta de agentii economici – difuzori de publicitate se indica:

 • în col. 1- valoarea (fara TVA) in lei a serviciilor de plasare si/sau difuzare a anunturilor publicitare prin intermediul TV, radioului, presei periodice, serviciilor cinematografice, video, prin retele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloace de transport, prin alte mijloace.
 • in col. 2 - cota taxei concrete (in %) pe perioada gestionara stabilita de autoritatile administratiei publice locale;
 • in col. 3 - suma taxei (in lei) obtinuta in rezultatul inmultirii indicilor din col.1 cu cota taxei indicata in col. 2.
 1. În darea de seama pe taxa de aplicare a simbolicii locale (forma TAS-05) se indica:
 • in col. 1 - valoarea (fara TVA) a productiei fabricate careia i se aplica simbolica locala in perioada gestionara.
 • în col. 2 – cota taxei concrete (în %i) pe perioada gestionara stabilita de autoritatile administratiei publice locale.
 • in col. 3 se indica suma taxei (in lei) obtinuta in rezultatul inmultirii col.1 cu col. 2.

3.1.4. În darea de seama pe taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociale (forma TAUCS 05) se indica:

 • in col. 2 se indica numarul unitatilor de comert sau unitatilor de prestari servicii de deservire sociala de care dispune agentul economic;
 • in col. 3 - suma taxei calculata reiesind din cotele concrete stabilite de catre autoritatile administratiei publice locale.

3.1.5. În darea de seama pe taxa de piata (forma TP-AE 05) se indica:

 • in col. 1 - valoarea in lei (fara TVA) a serviciilor de piata prestate in perioada gestionara;
 • în col. 2 - cota taxei concrete (in %) pe perioada gestionara stabilita de autoritatile administratiei publice locale;
 • in col. 3 - suma taxei calculate (in lei) obtinuta in rezultatul inmultirii col.1 cu col.2.

3.1.6. În darea de seama pe taxa pentru cazare (Forma TC 05) se indica:

 • in col. 1 - valoarea (fara TVA) a serviciilor de cazare prestate in perioada gestionara;
 • in col. 2 – cota taxei concrete (in %) pe perioada gestionara stabilita de autoritatile administratiei publice locale;
 • în col. 3 se indica suma taxei (in lei) obtinuta in rezultatul inmultirii col.1 cu col. 2.

3.1.7. În darea de seama pe taxa balneara (forma TB 05) se indica:

 • in col. 1 - valoarea (fara TVA) a biletelor de odihna si tratament (in lei).
 • în col. 2 - cota taxei concrete (in %) pe perioada gestionara stabilita de autoritatile administratiei publice locale;
 • in col. 3 - suma taxei (in lei) obtinuta in rezultatul inmultirii col.1 cu col. 2.

 

3.1.8. În darea de seama pe taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori (forma TTC-05) se indica:

 • in col. 3 - numarul unitatilor de transport de care dispune agentul economic si utilizate pe rute locale.
 • in col.4 - denumirea sau numarul rutei.
 • in col.5 - cota taxei concrete (in lei) pe perioada gestionara reiesind din cota taxei lunare stabilita de autoritatile administratiei publice locale, care este obtinuta in rezultatul inmultirii cotei taxei lunare cu numarul de luni in trimestrul gestionar;
 • In col. 6 - suma taxei (in lei) calculata obtinuta in rezultatul inmultirii col.3 cu col. 5.

3.1.9. În darea de seama pe taxa pentru parcare (forma TPA-05) se indica:

 • in col. 1 - valoarea (fara TVA) a serviciilor de parcare prestate (in lei).
 • în col. 2 - cota taxei concrete (în %) pe perioada gestionara stabilita de autoritatile administratiei publice locale;
 • in col. 3 se indica suma taxei (in lei) calculata obtinuta in rezultatul inmultirii col.1 cu col. 2.

3.2. Prezentate de Serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariei.

3.2.1. În darea de seama pe taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale (forma TLL 05) se indica:

 • in primul rвnd a col. 2 - valoarea (fara TVA) a bunurilor declarate la licitatie;
 • în rândul doi al col. 2 - valoarea biletelor de loterie emise;
 • in col. 3 - cota taxei concrete (in %) stabilita de autoritatea administratiei publice locale pentru fiecare indicator din col. 1;
 • in col. 4 se indica suma taxei calculate, care se obtine prin inmultirea indicilor din col. 2 cu cotele taxei indicate in col. 3.

3.2.2. În darea de seama pe taxa de amplasarea a publicitatii (forma TAP –SC 05) se indica:

 • in col. 1 - valoarea (fara TVA) in lei a serviciilor de confectionare si/sa amplasare a publicitatii exterioare .
 • in col. 2 - cota taxei concrete (in %) stabilita de autoritatea administratiei publice locale;
 • in col. 3 - suma taxei calculata in lei obtinuta in rezultatul inmultirii col.1 cu col. 2.

3.2.3. În darea de seama pe taxa de piata (forma TP-SC 05) se indica:

 • in col. 1 - valoarea (fara TVA) a serviciilor de piata prestate in perioada gestionara (in lei);
 • in col. 2 - cota taxei concrete ( in %) stabilita de autoritatile administratiei publice locale;
 • în col. 3 - suma taxei calculate care este obtinuta in rezultatul inmultirii col. 1 cu col. 2.

3.2.4. În darea de seama pe taxa de la posesorii de ciini (forma TPC 05) se indica:

 • in col. 1 – numarul de ciini aflati in posesia agentilor economici din teritoriul administrat;
 • in col. 2 – suma taxei calculate pe perioada gestionara.