>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici la intrunirile de lucru IFS Telenesti pe 09.11.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici la intrunirile de lucru IFS Telenesti pe 09.11.2010

1. Agent economic - uniunea de consum (dl. Socolovschii).

Necesitatea de reglementare a adaosului comercial la produsele social importante între importator –dealler - comerciant cu amanuntul cu scopul de a nu afecta vînzatorii cu amanuntul

Consideram propunerea data inoportuna din motivul ca, majorarea esentiala a adaosului comercial se practica atît între importator-dealler-comerciant, cît si de catre vânzatorii cu amanuntul.   Astfel, îsi va pierde sensul reglementarea preturilor la produsele social importante.

 

2. Mai multi agenti economici din agricultura.

Oportunitatea aplicarii masinii de casa si control în cazurile realizarilor neînsemnate si realizarilor specifice (în volume mici: carne de vita, brânzeturi) la piata de catre ÎÎ.

Calitatea inferioara a unor masini de casa si control care necesita reparatii permanente, cheltuieli,  lipsa agentilor tehnici pentru reparatii în Telenesti.

Referitor la prima parte a întrebarii comunicam ca, aplicarea MCC este obligatorie indiferent de volumele realizate. Cît priveste partea a doua a întrebarii urmeaza de indicat concret modelul MCC în cauza. De asemenea agenti economici urmeaza sa încheie contracte de deservire a MCC, doar cu Centrele de Asistenta Tehnica înregistrate la IFPS.

 

3. Agent economic producator de pâine si a produselor de panificare.

Utilizarea unui numar masiv a facturilor fiscale (3-5 mii lunar) si cheltuielile neeficiente pentru acest scop

Conform Hotarârii Guvernului nr.294 din 17.03.1998, este stabilit dreptul agentilor economici la tiparirea de sinestatator a facturilor fiscale iar modalitatea si conditiile necesare pentru imprimarea acestora sânt stabilite în Ordinul IFPS nr.82. din 02.05.2006.

Totodata, pentru  întreprinderile producatoare de pâine si produse de panificatie sânt stabilite cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale conform art.1171 alin. (3) al Codului fiscal.

 

4. Agent economic.

Conform Legii 113 au fost anulate penalitatile, însa sumele anulate se atribuie la venituri, fiind necesara achitarea dividendelor

Ministerul Finantelor a fost informat prin scrisoarea nr. 26-08/1-10-824/7264 din 23.11.2010

 

5. Mai multi agenti economici.

Defalcarile în Fondurile de Asigurari Sociale si Medicale sînt în proportii mari si permanent în crestere, în afara de aceasta nu este definitivata problema asigurari sociale pentru lucratorii sezonieri (agricultura, constructii) fapt, ce duce la nemultumiri în masa a angajatilor

Conform lit. d) art. 18 din Codul fiscal, venitul din arenda este sursa de venit impozabila.

Potrivit prevederilor alin.(3) art. 90! din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune), arenda) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arendei terenurilor agricole. 

Persoanele, care transmit în arenda terenurile agricole în mod de sine statator declara venitul obtinut din aceasta transmitere. Totodata, obligativitatea depunerii declaratiei cu privire la impozitul pe venit de catre persoanele fizice este reglementata de art. 83 alin (2) lit. a) si b) al Codului Fiscal.

În conformitate cu alin.(34 ) art. 901 din Codul fiscal, persoana fizica, care nu desfasoara activitate de întreprinzator si transmite altor persoane decît cele specificate în art. 90 alin. (1) (orice persoana care desfasoara activitate de întreprinzator, orice reprezentanta, institutie, organizatie, inclusiv orice autoritate publica si institutie publica) în posesie si/sau în folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) proprietate imobiliara, achita impozit în marime de 5% din valoarea contractului. Persoanele mentionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sa înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza caruia sînt deservite. Acest impozit se achita lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Daca proprietatea imobiliara a fost transmisa în posesie si/sau în folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) dupa data de 2, termenul de plata în aceasta luna va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.

Totodata, propunerea implementarii schimbarilor aferent constatarii venitului din darea în arenda a pamîntului drept venit neimpozabil tine de politica fiscala, promovatorul careia este Ministerul Finantelor.