>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Stefan Voda la intrunirea de lucru petrecuta pe 19.10.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Stefan Voda la intrunirea de lucru petrecuta pe 19.10.2010

1. „Nistru Olanesti” si alti agenti economici.

Excluderea sumelor de avans în agricultura ca obiect impozabil, cît si modificarea legislatiei pentru „soldarea” TVA, tinînd cont de activitatea sezoniera si cota redusa la productia agricola, comparativ cu cota de baza.

În partea ce tine de „soldarea” TVA aferenta productiei agricole este de mentionat ca prin Legea „Cu privire la completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” nr.233 din 24.09.2010 au fost operate completari la alin.(4) al art.97 din Codul fiscal.

  Astfel, în conditiile actiunii alineatelor (1) si (4) al art.97 baza impozabila cu TVA la livrarea de catre producatorii agricoli a productiei agricole de fabricatie proprie va constitui valoarea achitata sau care urmeaza a fi achitata, excluzînd situatiile de calculare a TVA pe diferenta dintre costul de producere si valoarea achitata de catre cumparatorul productiei agricole.

  Referitor la modificarea termenilor obligatiei fiscale pe platile prealabile pentru productia agricola este de mentionat ca aceasta propunere urmeaza a fi analizata cu efectuarea eventualelor analize privind impactul asupra formarii bugetului.

 

2. Mai multi agenti economici.

Studierea problemei privind modul de calculare a defalcarilor în Fondul Social al agentilor economici care activeaza în agricultura, dar au si procese de prelucrare

Informatia a fost transmisa MMPSF prin nr. 26-08/4-09-6727 din 29 octombrie 2010. Vor fi informatii suplimentare