>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici la intrunirile de lucru IFS Singerei pe 09.11.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici la intrunirile de lucru IFS Singerei pe 09.11.2010

1. Mai multi agenti economici din agricultura.

Reiesind din mai multi specificari din agricultura (activitatea sezoniera, calamitati naturale, etc) se solicita ca pe platile esalonate sau amânate sa nu fie calculate penalitati

Agentii economici  pot beneficia de modificarea  termenului de amânare sau esalonare a obligatiilor fiscale fara calcularea majorarilor de întârziere, în  conformitate cu prevederile art.180 alin.(3), lit. a) din Codul fiscal, în cazul  prejudicierii lui materiale în urma unei calamitati  naturale, catastrofe  tehnogene sau altor circumstante exceptionale  si inevitabile.

 

2. Mai multi agenti economici din agricultura.

Nerambursarea în termen a TVA pentru productia agricola, documentele sunt remise IFPS de mai mult timp

Din motivul epuizarii fondului subventionarii producatorilor agricoli si respectiv din lipsa cadrului legal, subventionarea la livrarea pe teritoriul tarii a productiei agricole  ramîne fara executare (scrisoarea remisa la IFS pe raionul Sîngerei cu nr.26-06-1-11/7247 din 23.11.2010).

 

3. Agent economic (dl. Iereomenco).

Propune ca cota impozitului pe venit pentru bancile comerciale sa fie cu mult mai mare decât la producatorii industriali si agricoli

Ministerul Finantelor a fost informat prin nr. 26-08/1-10-824/7264 din 23.11.2010

 

4. Agent economic (dl. Iereomenco).

Sa fie studiata posibilitatea de anulare a penalitatilor dupa o perioada oarecare, tinând cont de faptul ca la platile de baza datoriile sunt stinse, iar neîncasarea penalitatilor nu afecteaza bugetul, fiind surse neplanificate la formarea bugetului

Majorarea de întîrziere  aplicata de catre organul fiscal, în conformitate cu  prevederile art.227 alin.(1) al Codului fiscal este o masura de asigurare  a stingerii  obligatiei fiscale, iar potrivit prevederilor art.228 alin.(1) din Codul fiscal  aplicarea de catre organul fiscal a majorarii de întârziere este obligatorie  si reprezinta o parte din obligatia fiscala , care se percepe în modul stabilit  pentru impunerea fiscala.

Totodata, potrivit  prevederilor art.173 din Codul fiscal, daca nu a fost exercitat  în termenele prevazute de prezentul cod, dreptul statului de a determina  obligatia fiscala sau de a o executa silit se stinge prin prescriptie. Concomitent, se stinge si obligatia fiscala a contribuabilului.

 

5. Agent economic (dna Hadîrca).

Neclaritatile privind aplicarea impozitul pe imobil la bunurile imobiliare neevaluate  în agricultura

În adresa IFS Sîngerei a fost remisa  circulara  nr. 26-08/3-15-659/7761 din 14.12.2010

 

6. Mai multi agenti economici.

Revederea sumelor de amenda în cazul când greselile omise nu afecteaza veniturile bugetului

Propunerea respectiva va fi luata în consideratie în cadrul elaborarii modificarilor la legislatia fiscala

 

7. Agent economic din agricultura (dl Cazacu).

De a revedea modelul facturii fiscale cu scopul simplificarii ei si excluderii necesitatii de înscriere a familiilor conducatorilor

Necesitatea indicarii în factura fiscala a familiilor conducatorilor este conditionata de cerintele art.19 alin. (6) lit. g) din Legea contabilitatii nr.113 din 27.04.2007 si excluderea acestei cerinte poate fi efectuata numai prin operarea modificarii Legii.

 

8. Contabil Fabrica de vinuri.

Care sînt posibilele schimbari în legislatie pentru anul 2011 ce tin de impozitarea cu accize a productiei vinicole realizate în vrac

Remis spre examinare Ministerului Finantelor prin scrisoarea 26-08/2-1/4/7533 din 03.12.2010.