>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici la intrunirile de lucru IFS Riscani pe 16.11.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici la intrunirile de lucru IFS Riscani pe 16.11.2010

1. Agent economic.

Întreprinderea a primit surse banesti fara dobînda de la fondator sau alta persoana fizica sub forma de împrumut rambursabil. În aceasta situatie inspectoratul fiscal este în drept sa solicite persoanei fizice provenienta banilor?

În conformitate cu prevederile art. 226 alin. (1) din Codul Fiscal „Citatia este un înscris în care persoana este invitata la organul fiscal ca sa depuna documente sau sa prezinte alt gen de informatie, relevante pentru determinarea obligatiei fiscale. Organul fiscal este în drept sa citeze orice persoana pentru a depune marturii sau a prezenta documente.

Totodata, lit. b) alin. 1 art. 134 din Codul Fiscal prevede ca organul fiscal si functionarul fiscal au dreptul „în procesul controalelor fiscale,  sa ceara si sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii, date, documente, necesare în exercitarea atributiilor, cu exceptia informatiilor care constituie secret de stat, precum si copiile de pe ele, daca acestea se anexeaza la actul de control.”

 

2. Agent economic din domeniul agriculturii.

De stabilit în Codul fiscal ca pentru perioada lucrarilor agricole si de recoltare organele fiscale nu sunt în drept de a suspenda operatiunile la conturile bancare ale agentilor economici din agricultura

Conform art.8 din Legea nr.845-XV din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat si întreprinderi, statul creaza tuturor întreprinderilor conditii juridice si economice egale de gospodarire. Contribuabilul este obligat, conform art.8 din Codul fiscal sa achite la buget, la timp si integral sumele calculate ale impozitelor si taxelor. Totodata agentii economici producatori agricoli pot beneficia de prevederile art. 180 al Codului fiscal în perioadele lucrarilor de sezon. Temei pentru modificarea Codului fiscal nu este.  

 

3. Agent economic din domeniul agriculturii.

Pentru a sustine real agricultura propunem de stabilit cota „0” la livrarea productiei agricole sau de stabilit cota de 20% cu restituirea dupa achitare

Propunerea a fost remisa spre examinare Ministerului Finantelor prin scrisoarea 26-08/2-1/4/7533 din 03.12.2010.