>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici la intrunirile de lucru IFS Orhei pe 02.11.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici la intrunirile de lucru IFS Orhei pe 02.11.2010

1. Agent economic din uniunea de consum.

Prezentarea declaratiilor pe subdiviziuni este complicata.

Prezentarea darilor de seama fiscale cu repartizarea informatiei pe subdiviziuni este reglementata de art.7 alin.(5), (6) si art.187 alin.(3) litera b) al Codului fiscal. Temei pentru modificare nu este.

 

2. Asociatia producatorilor agricoli.

Serviciul Fiscal nu trebuie sa faca ca agentii economici sa lucreze la negru. De prevazut în Codul Fiscal neblocarea conturilor si neîncasarea fortata a mijloacelor de la producatorii agricoli în perioada lucrului de sezon.

Conform art.8 din Legea nr.845-XV din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat si întreprinderi, statul creeaza tuturor întreprinderilor conditii juridice si economice egale de gospodarire. Contribuabilul este obligat, conform art.8 Cod fiscal, sa achite la buget la timp si integral sumele calculate ale impozitelor si taxelor. Totodata agentii economici producatori agricoli pot beneficia de conditiile prevazute în art.180 Cod fiscal în perioadele lucrarilor de sezon.

 

3. Agent economic din agricultura.

În anii 2008-2009 în urma controalelor sau aplicat amenzi pentru neimpozitarea pierderilor de la productia agricola. Recent legislatia a fost modificata. Propune de revazut deciziile anterioare.

Propunerea respectiva nu se accepta din motivul ca,  Codul fiscal nu prevede modificari a amenzilor în sensul neimpozitarii pierderilor de la productia agricola. S-a modificat doar art.97 al Codului fiscal, care prevede modalitatea de determinare a livrarii impozabile cu TVA.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001 modificarea respectiva nu poate avea efect retroactiv.

 

4. Agent economic din comert.

La realizarea carnii în oras nu sunt conditii pentru folosire aparatului de casa si control.

Carnea se realizeaza doar în locuri autorizate de administratia publica locala, de acea urmeaza sa va conformati cerintelor legislatiei în vigoare (art.8 alin.(2) lit.c) al Codului fiscal, Hotarîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998).

 

5. Primar.

De anulat aplicarea penalitatilor, nimeni nu le plateste, doar asteapta amnistia.

Calcularea majorarii de întîrziere (penalitate) este o masura de asigurare a stingerii obligatiei fiscale care este reglementata de art.art 227 si 228 al Codului fiscal. Temei  pentru anulare nu este.

 

6. Primar. 

De revazut amenzile mari, inclusive pentru cîteva la aparatele de casa.

Propunerea respectiva va fi luata în consideratie în cadrul elaborarii modificarilor legislatiei fiscale.