>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Nisporeni la intrunirea de lucru petrecuta pe 12.10.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Nisporeni la intrunirea de lucru petrecuta pe 12.10.2010

1. Mai multi agenti economici: Micsorarea nivelului amenzilor în cazul încalcarilor neînsemnate sau încalcari care nu prejudiciaza bugetul. Aplicarea sanctiunilor pentru fiecare document în cazul cînd aceeasi greseala se repeta din luna în luna (de ex. indicarea incorecta a codului fiscal al cumparatorului)

Prin Legea „Pentru modificarea si completarea unor acte legislative” nr. 108-XVIII din 17.12.2009 a fost modificat art.257 alin.(1) al Codului Fiscal care are urmatorul cuprins: „(1) Întocmirea incompleta si/sau neconforma a documentelor de evidenta si/sau a darilor de seama fiscale, cu exceptia celor specificate la art. 92 alin.(3), (4), (7), (8) si (9), se sanctioneaza cu o amenda în marime de 200 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5000 de lei.”

Astfel, o data cu înaintarea modificarilor la articolul dat, s-a optat pentru o sanctiune mai redusa pentru întocmirea incompleta si neadecvata a documentelor de evidenta si/sau a darilor de seama fiscale de la 500 de lei la 200 de lei pentru fiecare document în parte. Totodata, s-a stabilit limita de 5000 de lei a sanctiunilor aplicate pentru acest tip de încalcare, în cadrul unui control.

În partea ce tine de notiunea „documentelor de evidenta”, comunicam ca aceasta este prevazuta la art. 129 alin. (10) al Codului fiscal, iar darile de seama fiscale includ toate darile de seama fiscale, cu exceptia celor mentionate la art. 92 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) al Codului fiscal (formele IAL, IAS, UNIF etc.) pentru care, în cazul prezentarii unor informatii neautentice, se aplica amenda prevazuta la art. 260 (2) al Codului fiscal.

Mentionam ca, întocmirea incompleta si neconforma a documentelor de evidenta si/sau a darilor de seama fiscale reprezinta completarea acestora cu  încalcarea prevederilor actelor normative, instructiuni prin care acestea sunt reglementate.

În cazul în care agentul economic descopera ca darea de seama fiscala, prezentata anterior, contine o eroare sau o omisiune are dreptul sa prezinte o dare de seama corectata în modul prevazut în art.188 din Codul fiscal, cu aplicarea, dupa caz, a majorarii de întârziere (penalitatii) pentru perioada respectiva.

Au fost înaintate modificari de a exclude alin.4 lit.a) al art.188 din Codului Fiscal pentru a permite contribuabililor sa prezinte dari de seama pentru orisicare perioada fiscala, dar pâna la anuntarea si/sau derularea controlului fiscal, fara a fi aplicate careva sanctiuni.

Au fost înaintate propuneri privind modificarea art.256 alin.(7) al Codului Fiscal „ Neînregistrarea în calitate de platitor de T.V.A. sau de subiect al impunerii cu accize se sanctioneaza cu amenda în marime de 10% din volumul de livrari impozabile, exceptînd cazurile de livrari impozabile destinate numai exportului.” si anume completarea acestuia cu urmatoarea propozitie „În cazul aplicarii amenzii în conformitate cu prezentul aliniat, amenda prevazuta la art.260 alin.(1), 260 alin.(4) si 261 alin.(5) nu se aplica.”

Întru tratarea echitabila a agentilor economici consideram ca solicitarea de a micsora amenzile pentru neaplicarea MCC în teritoriul rural nu poate fi satisfacuta.

În cazul indicarii incorecte a codului fiscal al cumparatorului, se va aplica amenda în conformitate cu art.257 alin.(1) în marime de 200 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5000 de lei.