>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Leova la intrunirea de lucru petrecuta pe 05.10.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Leova la intrunirea de lucru petrecuta pe 05.10.2010

1. Agent economic din agricultura

Repartizarea subventiei pentru procurarea tehnicii este inechitabila, stimulînd doar agenti economici care procura tehnica, TVA la care constituie pîna la 200 mii lei. A propus reexaminarea criteriilor, eliminând limitarea de 200  mii lei.

Întrebarea în cauza a fost examinata de IFPS si remisa dupa competenta Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare prin scrisoarea nr. 26-06/1-10/1598/6632 din 26 octombrie 2010.

 

2. SRL „Transport-Agro”

Transportatorii de  calatori nu sînt platitori de TVA, neavand dreptul la trecerea în cont a TVA de la procurari, fapt care are impact asupra situatiei economice

Dat fiind faptul ca în conformitate cu serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul tarii sunt scutite de TVA, respectiv, în cazul în care agentul economic presteaza doar astfel de servicii, în baza prevederilor art.112 al Codului fiscal, acestea nu pot servi drept temei pentru înregistrare în calitate de platitor al TVA.

Astfel, asupra subiectilor activitatii de antreprenoriat care nu sunt platitori ai TVA nu se extind drepturile (inclusiv dreptul la trecerea în cont a TVA) si obligatiile stabilite de titlul III al Codului fiscal.

Modificarea regimului fiscal tine de politica fiscala promovata.

 

3. Agent economic din domeniul constructiilor

Antreprenorii care efectueaza lucrari de constructii în zonele afectate de calamitati, achita muncitorilor doar 800 lei pe luna, pe cînd conform devizului de cheltuieli au prevazut 6000 lei. Aici exista rezerve pentru impozitul pe venit din salariu, contributii de asigurari sociale si de medicina

Remarcam ca, în cadrul efectuarii controlului la antreprenorii care efectueaza lucrari de constructie în zonele afectate de calamitati urmeaza de verificat costul final al obiectului daca coincide cu devizul de cheltuieli. Astfel în cazul când lucratorii au primit mai putin decât este stabilit în devizul de cheltuieli, dar în ansamblu corespunde cu devizul de cheltuieli, aceasta tine de competenta antreprenorului.

 

4. Nu este clar de ce productia agricola livrata „cotasilor” în contul arendei este supusa TVA, iar realizarea  ei ulterior de catre „cotasi” nu?

Doar în  cazul în care „cotasul” nu este platitor de TVA, acesta nu are obligatia aplicarii TVA la livrarile efectuate de el.