>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Hincesti la intrunirea de lucru petrecuta pe 05.10.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Hincesti la intrunirea de lucru petrecuta pe 05.10.2010

1. Agent economic din comert

Nelimitarea rabatului comercial la angrosisti le permit sa beneficieze de aproape toata marimea limitata la marfurile social importante, nelasînd o parte suficienta pentru activitatea unitatilor de comert cu amanuntul. Lista marfurilor social importante pretul carora este reglementat prin HG nr.547  este prea mare si necesita a fi reviziuta   

Informatia a fost remisa Ministerului Economiei prin scrisoarea nr. 26-08/1-10-756/6687 din 28.10.2010

 

2. Agent economic din comert

Limitarea pretului maxim la comercializarea tigarilor cu amanuntul nu compenseaza cheltuielile unitatilor comerciale

Prevederile punctului (3) al articolului 1231 al Codului fiscal, stabilesc ca pretul maxim de vînzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete cu filtru se stabileste de persoanele care produc tigarete cu filtru în Republica Moldova (producatorul local) sau care importa tigarete cu filtru si se înregistreaza în modul stabilit de Guvern.

Totodata, legislatia în vigoare nu împiedica comercializarea de catre importatori/producatori a tigaretelor cu filtru în adresa dealer - ilor si subdealer-ilor la un pret mai mic decît cel declarat conform modului aprobat prin  Hotarîrea Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007.

 

3. Agent economic din comert

SA „Franzeluta” reflecta în facturi separat productia din panificatie si printr-un rînd aparte cheltuielile de transport

În factura fiscala eliberata pentru livrarea de marfuri, potrivit art.1171 alin.(10) al Codului fiscal,  într-un rînd separat pot fi înscrise cheltuielile refracturate compensate de cumparator.

 

4. Agent economic din comert

Întocmirea actelor de achizitii este anevoioasa, taranii nu prezinta buletinele de identitate. Sunt ramuri, care din aceasta cauza nu pot legaliza productia. Aceasta creeaza conditii pentru coruptie si evaziuni. De implicat în acest proces primariile sau de întreprins alte masuri. 

Propunerea a fost înaintata MF prin nr. 26-08/1-10-758-/6699 din 28 octombrie 2010 si nr. 26-08/1-10-759/6698 din 28 octombrie 2010.

 

5. Agent economic din agricultura

De stabilit pentru contribuabililor din agricultura termenul de achitare impozitelor, taxelor, începând cu semestrul doi al anului 

Propunerea a fost înaintata MF prin scrisoarea nr. 26-08/1-10-758-/6699 din 28 octombrie 2010 si nr. 26-08/1-10-759/6698 din 28 octombrie 2010

 

6. Agent economic începator

Care sunt facilitatile fiscale pentru a implementa noi tehnologii si de ce din creditele luate pentru procurarea mijloacelor fixe se achita TVA

În conformitate cu prevederile alineatului (91) al articolului  103 al Codului fiscal, T.V.A. nu se aplica marfurilor si serviciilor importate de catre rezidentii parcurilor stiintifico-tehnologice si rezidentii incubatoarelor de inovare, precum si marfurilor si serviciilor procurate de catre acestia de pe teritoriul Republicii Moldova. Modul de aplicare a scutirii este stabilit conform Hotarîrii Guvernului nr.12  din  17.01.2008.