>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Sinteza problemelor expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Causeni la intrunirea de lucru petrecuta pe 19.10.2010

Sinteza problemelor expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Causeni la intrunirea de lucru petrecuta pe 19.10.2010

1. Elevator „KellyGreis”

De a modifica modul de eliberare a facturilor fiscale pentru agentii economici deserviti de DMC, dar care se afla în teritoriul rural, în scopul primirii acestora la IFS teritoriale

Va fi examinata oportunitatea si posibilitatea modificarii modalitatii de eliberare a facturilor fiscale pentru contribuabilii deserviti la DMC adresa juridica a carora este diferita de mun.Chisinau.  

 

2. Agentul economic „Ceralia Prim”

Actiunile neconforme a IFS teritorial la blocarea conturilor bancare

Directia securitate interna si anticoruptie a initiat o investigatie de serviciu la 23 aprilie 2010, în rezultatul careia s-a confirmat legalitatea si corectitudinea actiunilor inspectorilor fiscali în cadrul controlului fiscal la agentul economic în cauza.

 

3. Mai multi agenti economici

Reexaminarea prevederilor Regulamentului privind restituirea TVA, în special la compartimentul asigurarii stampilei „umede” pe unele documente

La moment a fost elaborat un nou Regulament privind restituirea TVA, care a fost aprobat de catre Guvernul Republicii Moldova cu publicarea lui ulterioara în Monitorul Oficial.

Conform noilor prevederi a Regulamentului în cauza a fost revizuita lista documentelor confirmative pentru solicitarea restituirii TVA, precum si s-au exclus cerintele privind existenta stampilelor umede a tarilor limitrofe pe documentele ce însotesc livrarea la export.

 

4. Mai multi agenti economici

Micsorarea nivelului amenzilor în cazul încalcarilor neînsemnate sau încalcari care nu prejudiciaza bugetul

Prin Legea „Pentru modificarea si completarea unor acte legislative” nr. 108-XVIII din 17.12.2009 a fost modificat art.257 alin.(1) al Codului Fiscal care are urmatorul cuprins:

„(1) Întocmirea incompleta si/sau neconforma a documentelor de evidenta si/sau a darilor de seama fiscale, cu exceptia celor specificate la art. 92 alin.(3), (4), (7), (8) si (9), se sanctioneaza cu o amenda în marime de 200 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5000 de lei.”

Astfel, o data cu înaintarea modificarilor la articolul dat, s-a optat pentru o sanctiune mai redusa pentru întocmirea incompleta si neadecvata a documentelor de evidenta si/sau a darilor de seama fiscale de la 500 de lei la 200 de lei pentru fiecare document în parte. Totodata, s-a stabilit limita de 5000 de lei a sanctiunilor aplicate pentru acest tip de încalcare,  în cadrul unui control.

În partea ce tine de notiunea „documentelor de evidenta”, comunicam ca aceasta este prevazuta la art. 129 alin. (10) al Codului fiscal, iar darile de seama fiscale includ toate darile de seama fiscale, cu exceptia celor mentionate la art. 92 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) al Codului fiscal (formele IAL, IAS, UNIF etc.) pentru care, în cazul prezentarii unor informatii neautentice, se aplica amenda prevazuta la art. 260 (2) al Codului fiscal.

Mentionam ca, întocmirea incompleta si neconforma a documentelor de evidenta si/sau a darilor de seama fiscale reprezinta completarea acestora cu  încalcarea prevederilor actelor normative, instructiuni prin care acestea sunt reglementate.

În cazul în care agentul economic descopera ca darea de seama fiscala, prezentata anterior, contine o eroare sau o omisiune are dreptul sa prezinte o dare de seama corectata în modul prevazut în art.188 din Codul fiscal, cu aplicarea, dupa caz, a majorarii de întârziere (penalitatii) pentru perioada respectiva.

Au fost înaintate modificari de a exclude alin.4 lit.a) al art.188 din Codului Fiscal pentru a permite contribuabililor sa prezinte dari de seama pentru orisicare perioada fiscala, dar pâna la anuntarea si/sau derularea controlului fiscal, fara a fi aplicate careva sanctiuni.

Au fost înaintate propuneri privind modificarea art.256 alin.(7) al Codului Fiscal „ Neînregistrarea în calitate de platilor de T.V.A. sau de subiect al impunerii cu accize se sanctioneaza cu amenda în marime de 10% din volumul de livrari impozabile, exceptînd cazurile de livrari impozabile destinate numai exportului.” si anume completarea acestuia cu urmatoarea propozitie „În cazul aplicarii amenzii în conformitate cu prezentul aliniat, amenda prevazuta la art.260 alin.(1), 260 alin.(4) si 261 alin.(5) nu se aplica.” Întru tratarea echitabila a agentilor economici consideram ca solicitarea de a micsora amenzile pentru neaplicarea MCC în teritoriul rural nu poate fi satisfacuta.