>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Cantemir la intrunirea de lucru petrecuta pe 30.09.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe raionul Cantemir la intrunirea de lucru petrecuta pe 30.09.2010

  1. Doi agenti economici - întreprindere taraneasca (Stratiev Ivan, Tiron Dumitru)

Corectitudinea calcularii  impozitului pe venit la GT pentru anul 2007 si absolvirea de achitare a sumelor calculate incorect (în viziunea acestor gospodarii) de catre IFS Cantemir

În conformitate cu lit. b) alin. (l) art. 49 din Codul fiscal, Legea nr.l163-XIII din 24 aprilie 1997, au dreptul la scutire integrala de plata impozitului pe venit pe un termen de trei perioade fiscale gospodariile taranesti (de fermier) create în conformitate cu Legea nr.2353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodariile taranesti (de fermier).

De asemenea, potrivit lit. i) alin.(2) al aceluiasi articol scutirea de plata impozitului pe venit, prevazuta la alin. (1) art.49 din Codul fiscal, nu este aplicabila agentilor economici producatori agricoli specificati la art. 24 alin. (22) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal.

Concomitent mentionam ca în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (22) al Legii nr. 1164-XIII din 24.04.2007 pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codul fiscal, se scutesc, pe un termen de 5 perioade fiscale consecutive, începând cu 1 ianuarie 2006, de plata impozitului pe veniturile obtinute exclusiv din activitatea de baza efectiva prevazuta la anexa nr.3 din Legea mentionata, agentii economici producatori agricoli, indiferent de forma juridica de organizare. Scutirea mentionata se acorda începând cu 1 ianuarie 2006, si agentilor economici producatori agricoli care beneficiaza, în baza articolului 49 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, de scutire de plata impozitului peveniturile obtinute exclusiv din activitatea de baza efectiva prevazuta la anexa nr.3 din Legea mentionata.

Explicatiile privind utilizarea facilitatilor fiscale la plata impozitului pe venit de catre GT, au fost prezentate prin scrisoarea IFPS nr. 17-5-06/65-540 din 18.02.2008.  

Utilizarea facilitatilor fiscale aferente impozitului pe venit de catre GT Stratiev Ion si Tiron Dumitru pentru anul 2007 relatam ca acestia au prezentat Declaratia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN04) fara indicarea în anexa 3.1.D a Declaratiei facilitatea prevazuta de art. 24 alin (22) al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal. Controlul fiscal pentru perioada anului 2007 la GT în cauza s-a efectuat reiesind din principiile generale de impozitare cu impozitul pe venit din activitate, declarat de sinestatator de catre acestia fara a solicita careva facilitati. În cazul în care contribuabilul considera decizia de aplicare a sanctiunilor fiscale ca fiind emisa contrar legislatiei în vigoare, atunci este în drept sa conteste actele organului fiscal .

 

  1. GT Stratiev Ivan,  GT Tiron Dumitru

Corectitudinea aplicarii sanctiunilor în cazul lipsei sau neeliberarii facturilor de expeditie pentru livrarea productiei agricole proprietarilor cotelor

Conform art.1 al Legii Contabilitatii nr.113 din 27.04.2007scopul prezentei legi este stabilirea cadrului juridic, a cerintelor unice si a mecanismului de reglementare a contabilitatii si raportarii financiare în Republica Moldova.

Totodata în art.20 alin.(1) lit. a)  a aceleiasi legi este mentionat ca formularele tipizate cu regim special se utilizeaza în cazul înstrainarii activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu exceptia valorilor mobiliare.

Astfel în cazul lipsei sau neeliberarii facturilor de expeditie pentru livrarea productiei agricole proprietarilor cotelor se va  aplica amenda conform art.295 alin.(3) al Codului Contraventional.