>Principala / Intrunirile cu contribuabilii / Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe mun. Balti la intrunirea de lucru petrecuta pe 09.11.2010

Raspuns la problemele expuse de agenti economici deserviti de IFS pe mun. Balti la intrunirea de lucru petrecuta pe 09.11.2010

1.     SA „Floarea Soarelui”

Propuneri de modificare a legislatiei:

-    micsorarea cotei TVA la uleiul vegetal pâna la 8%;

-        de a nu impozita cu TVA diferenta dintre pretul de realizare si costul de producere în cazul realizarii uleiului la pret mai jos de acest cost;

-        adoptarea unor reglementari, care ar micsora exportul semintelor de floarea soarelui cu scopul protejarii producatorilor autohtoni;

- reglementarea situatiilor si excluderea multiplelor controalelor la agentilor economici de buna credinta, în cazurile actiunilor nelegitime a agentilor economici „fantoma” sau „delicventi”

Remis spre examinare Ministerului Finantelor prin scrisoarea 26-08/2-1/4/7533 din 03.12.2010.

 

2.     Agent economic din agricultura

Solicita explicatii unor neclaritati privind aplicarea impozitul pe imobil la bunurile imobiliare ne evaluate  în agricultura.

Pentru IFS pe mun. Balti a fost remisa circulara  nr. 26-08/3-15-659/7761 din 14.12.2010

 

3.     Un grup de detinatori de patente

Solicita promovarea modificarilor în legislatie privind posibilitatea realizarii pe baza de patenta a produselor alimentare, produse de ei, cît si realizarea florilor, crescute de ei, atât si cele procurate de la alti producatori sau importatori 

Ministerul Finantelor a fost informat prin scrisoarea nr. 26-08/1-10-824/7264 din 23.11.2010

 

4.     Mai multi agenti economici din agricultura

Studierea problemei si promovarea modificarilor privind ne aplicarea impozitului pe venitul obtinut de la darea în arenda a pamântului (cotelor de pamânt), pe venitul obtinut în forma naturala

Ministerul Finantelor a fost informat prin scrisoarea  nr. 26-08/1-19-813 din18.11.2010

 

5. Agent economic

Propuneri de modificare a legislatiei fiscale  privind modificarea declaratiei TVA în care întru-n rând separat sa fie specificata TVA pentru sumele primite în avans.

Referitor la reflectarea în declaratia  TVA a sumelor platite în avans într-un rând aparte mentionam, ca nu este clar motivat care ar putea fi oportunitatea acestor modificari. Cu atât mai mult, deseori sumele achitate în avans la începutul lunii pâna la sfârsitul acesteia se închid deoarece livrarea serviciului sau marfii se efectueaza pâna la sfârsitul lunii.

Totodata, pentru fiecare perioada fiscala privind TVA se tine o evidenta generalizata cu indicare sumei totale a avansurilor primite în Registrul livrarilor.

 

6. Agent economic – societate comerciala

În urma incendiului au fost nimicite complet documentele contabile si bunurile care se aflau în depozit. Care sunt obligatiunile agentului economic la compartimentul TVA pe acest fapt

Conform alin.(4) al art.102, suma TVA achitat sau care urmeaza a fi achitata pe valorile materiale procurate care în procesul activitatii de întreprinzator au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislatiei , nu se trece în cont si se raporteaza la cheltuieli.

Astfel, subiectul impozabil, nu va avea dreptul trecerii în cont pentru marfurile, serviciile procurate pentru care în urma incendiului au fost nimicite  bunurile care se aflau la depozit.