>Principala / CetăţeniNerezidenţi / Acte legislative si normative

Acte legislative si normative

H O T A R I R E privind aprobarea formularelor aferente activitatii si veniturilor nerezidentilor, precum si modului de completare a acestora nr. 1395  din  08.12.2008

Hotarirea Guvernului cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atesta rezidenta si impozitul pe venit achitat de catre nerezidenti in Republica Moldova nr. 9 din 19.01.2010