>Principala / Contacte / Informaţia privind depunerea petiţiilor

Informaţia privind depunerea petiţiilor

Procedura de depunere a petitiilor:

Aveti posibilitatea de a depune petitia în adresa  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat prin intermediul ÎS „Posta Moldovei” la adresa: MD 2005, mun.Chisinau, str.Cosmonautilor, 9, precum si prin intermediul postei electronice mail@fisc.md, sau de a depune petitia scrisa în cutia postala, care se afla la intrarea  în IFPS.

În conformitate cu prevederile Legii nr.190-XII din 19.07.1994  “Cu privire  la petitionare”, petitiile anonime sau cele în care nu sînt trecute datele de identificare a petitionarului nu se examineaza.

Petitiile trebuie sa fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele si domiciliul. Petitiile în forma electronica contin informatii privind numele, prenumele, domiciliul si adresa electronica a petitionarului.

 Petitiile, care nu întrunesc aceste conditii, nu se examineaza.

 

Va rugam sa luati cunostinta de informatia privind procedura de primire si examinare a mesajelor pe numele Serviciului Fiscal de Stat, expediate în format electronic.

 1. Pagina oficiala www.fisc.md constituie o modalitate suplimentara de a asigura dreptul de adresare pe numele Serviciului Fiscal de Stat.
 2. Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul unei descrieri concrete a întrebarii sau propunerii din domeniile de activitate ale Serviciului Fiscal de Stat.
 3. Petitiile în forma electronica vor contine în mod obligatoriu informatii privind numele, prenumele, domiciliul si adresa electronica a petitionarului
 4. La prezentarea si examinarea mesajelor electronice este garantata confidentialitatea datelor personale si a informatiei furnizate.
 5. Textul de adresare trebuie sa fie elaborat într-o forma laconica (volumul textului nu trebuie sa depaseasca 2000 de simboluri).
 6. În caz ca specificul întrebarii puse de Dvs. intra în competenta subdiviziunilor subordonate Inspectoratului, reprezentantii structurii corespunzatoare vor participa la examinarea mesajului.
 7. Petitiile se examineaza în termen de 30 de zile, iar cele care nu necesita o studiere si examinare suplimentara  în termen de 15 zile de la data înregistrarii
 8. Daca petitia nu tine de competenta sa, atunci în termen de 3 zile Serviciul Fiscal de Stat o va transmite organului abilitat pentru examinare si va informa despre aceasta persoana care a depus petitia.
 9. Organul, care va examina mesajul are dreptul sa verifice autenticitate acestuia si sa solicite informatie suplimentara.
 10. Petitiile care nu vor contine informatia, solicitata în mod obligatoriu în formularul adresarii si nu vor corespunde cerintelor fata de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnaturii digitale, se considera anonime si nu  vor fi examinate.
 11. Petitiile adresate a doua oara, care nu contin argumente ori informatii noi, nu se reexamineaza, fapt despre care este informat în scris sau în forma electronica petitionarul.
 12. În urma examinarii mesajului Dvs. veti primi raspuns în format electronic pe adresa electronica indicata în mesaj.