>Principala / Achiziţii publice / Rapoarte

Rapoarte

Informatia privind repartizarea banilor publici care cad sub incidenta Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007, ,,Privind achizitiile publice” , pentru semestrul II al anului 2011

Anul 2011

Anul 2010

Anul 2009

Anul 2008