>Principala / Serviciul Fiscal de StatI.S. Fiscservinform / Conducerea

Conducerea

VITALIE COCEBAN

Administrator al Întreprinderii de Stat ”Fiscservinform”

Datele personale:

Data şi anul naşterii: 12 iulie 1970

Locul naşterii: Malcoci, Ialoveni, Republica Moldova

Starea civilă: casatorit, doi copii

La 26 ianuarie 2009, prin Ordinul nr. 11-C, este numit în funcţia de administrator al Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, a Inspectoratului Principal Fiscal de Stat de pe lînga Ministerul Finanţelor

Experienţa profesională:

2005 – 2009 - Întreprinderea de Stat ”Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, vicedirector

2000 – 2005 – Compania ”MOLDINFONET”, provider-ul serviciilor internet pentru Autoritaţile Publice, director

1996-2000 Universitatea Tehnică a Moldovei, Catedra „Tehnologii Informaţionale”, lector

Educaţie şi formare:

2001-2004 Universitatea real umanistică, jurist licenţiat în dreptul civil

1991-1996 Universitatea Tehnică a Moldovei, inginer licenţiat în tehnologii informaţionale