>Principala / Comunicate şi anunţuriComunicate / Conferinta de presa

Conferinta de presa

 

 

Conferinta de presa

„Rezultatele controalelor privind majorarea

nejustificata a preturilor la produsele social importante”

 

Majorarea preturilor la produsele social importante nu a putut trece neobservata de catre organele de control. În rezultat, controalele efectuate (Baza legala: Hotarârea Guvernului nr. 547 din 04.08.1995 cu privire la masurile de coordonare si de reglementare de catre stat a preturilor(tarifelor)) pe parcursul ultimelor zile de catre colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat, de comun acord cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si a Coruptiei, la 242 de agenti economici ce comercializeaza produse social importante pe pietele din municipiu, bazele angro, magazine mari si centre comerciale au demonstrat ca, la o buna parte din ei au fost majorate nejustificat preturile la produsele respective, inclusiv la hrisca.

Produsele date sînt importate din Rusia si Ucraina, unde, în ultimul timp s-a atestat o crestere a preturilor la astfel de produse, dar reiesind din  datele prezentate de Serviciul Vamal în Republica Moldova în ultimele luni s-a importat un volum neesential de produse similare, fapt ce denota ca, pe pietele noastre ele se comercializeaza din stocurile existente din cele importate anterior. Astfel, pîna la epuizarea acestor stocuri este de neadmis o eventuala majorare a preturilor.

Serviciul Fiscal de Stat, în corespundere cu drepturile si atributiile prevazute de art. 133, 134 Titlul V ”Administrare Fiscala” Codul Fiscal, exercita masuri permanente de verificare a respectarii de catre contribuabili a prevederilor legislatiei în vigoare, inclusiv a subiectilor ce desfasoara activitate de comert referitor la corectitudinea formarii preturilor.

La capitolul respectiv, atentionam ca, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 547 din 04.08.1995 cu privire la masurile de coordonare si de reglementare de catre stat a preturilor (tarifelor), la comercializarea pe teritoriul republicii a marfurilor social importante si amestecurilor pentru alimentarea copiilor se stabileste urmatorul mod de formare a preturilor:

- pentru întreprinderile de alimentatie publica de categoria a III-a (ce deservesc invalizii, persoanele socialmente vulnerabile, elevii, studentii, populatia la locul de munca, în institutiile curative), marimea adaosului comercial nu depaseste 30 la suta, iar pentru întreprinderile de categoria a II-a nu depaseste 70 la suta, fata de pretul liber cu amanuntul sau fata de costul setului de materie prima la calcularea preturilor pentru bucate si produse;

-   marfurile importate se comercializeaza pe teritoriul Republicii Moldova la preturile de achizitie incluzând cheltuielile de transport de la furnizor pâna la locul (depozit) de destinatie, taxele vamale achitate, taxele de stat si adaosul comercial ce nu depaseste 20 la suta în raport cu preturile de achizitie;

-    marfurile produse si puse în circulatie pe teritoriul republicii se comercializeaza la preturi libere de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depaseste 20 la suta din pretul de livrare incluzând taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia pâinii si produselor de panificatie pentru care limita adaosului comercial aplicat nu va depasi 10 la suta.

 La comercializarea materialelor de constructie, indiferent de locul de procurare, se permite includerea la formarea preturilor libere cu amanuntul a cheltuielilor de transport de la furnizor pâna la locul de vânzare;

Indiferent de numarul de intermediari, marimea adaosului comercial nu trebuie sa depaseasca nivelul limita stabilit, din pretul liber de livrare, fixat de producatorul marfurilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata (daca marfa este produsa pe teritoriul republicii) sau fata de pretul de procurare (în cazul procurarii ei peste hotarele republicii);

Lista marfurilor importante, comercializate la preturi libere cu aplicarea adaosului comercial limitat este prezentata în anexa nr. 3 la HG nr. 547.

        Legislatia în vigoare pentru nerespectarea regulilor de formare a preturilor stabilite de Hotarârea Guvernului prevede urmatoarele sanctiuni:

1. în conformitate cu Legea RM nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat si întreprinderi - Veniturile ilicite obtinute de agentii economici prin exagerarea costului productiei, rentabilitatii, adaosului comercial, volumului de lucrari efectuate în constructii si tarifelor la serviciile prestate, precum si amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri se percep la bugetul de stat;

2. în conformitate cu prevederile art. 273 alin. 5 al Codului Contraventional, Legea RM nr. 218-XVI din 24.10.2008 - încalcarea modului de formare si de aplicare a preturilor libere (de piata) si a celor de stat cu amanuntul, precum si a tarifelor, nerespectarea modului stabilit de rotunjire a preturilor cu amanuntul se sanctioneaza cu amenda de la 30 la 50 de unitati conventionale

3. conform art. 275 „Neasigurarea respectarii cerintelor actelor normative ce reglementeaza comertul în piete” alin (2) al Codului Contraventional, Legea RM nr. 218-XVI din 24.10.2008 - admiterea de catre administratia pietei a comercializarii în piata a marfurilor industriale nealimentare si alimentare de catre persoane fizice si juridice care nu sînt înregistrate, conform legii, în calitate de subiecti ai activitatii de întreprinzator sau care nu poseda patenta pentru dreptul de a desfasura activitate comerciala se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 400 de unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va monitoriza în continuare lantul valoric al produselor social importante si accentueaza ca, cererea sporita serveste drept baza pentru majorarea preturilor. Însa, temei pentru agiotaj nu exista, inclusiv la marfurile de prima necesitate, întrucît, conform datelor Serviciului Vamal, în primele 8 luni ale anului 2009 si respectiv 2010, situatia stocurilor se prezinta dupa cum urmeaza:

01.01.09-31.08.2009

01.01.10-31.08.2010

 

Cantitate, tone

Valoarea, mii lei

Pretul, 1kg

Cantitate, tone

Valoarea, mii lei

Pretul, 1kg

Orez

7209,500

61991,915

8,6

7817,617

65914,141

8,43

Crupe de porumb

1500,531

6867,132

4,58

1985,948

13464,266

6,78

Paste fainoase

3092,409

38308,311

12,4

2811,066

42139,452

14,99

Crupe de hrisca

653,315

2356,522

3,61

906

7595,229

8,38

Deci, dupa cum se vede din tabel, la moment, stocurile sînt chiar mai mari decît în perioada similara a anului precedent, adica suficiente pentru a nu admite deficit la aceasta categorie de produse.