>Principala / Comunicate şi anunţuriComunicate / Pentru cunostinta

Pentru cunostinta

« 23 » decembrie 2009 17-2/3-13-511-8729

Pentru cunostinta

Prin prezenta, Inspectoratul  Fiscal Principal de Stat, aduce la cunostinta, ca la data de 04 decembrie 2009 a intrat în vigoare Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 317 din 27 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 174-176 din 04 decembrie 2009), prin care a fost aprobat formularul Informatiei privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise, calculata în conformitate cu art. 352 alin. (5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09).

Informatia privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror gabarite depasesc limitele admise, calculata în conformitate cu art. 352 alin. (5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09) se perfecteaza separat de fiecare contribuabil persoana juridica (S.A. Drumuri), în cadrul careia sunt create echipele mobile pentru efectuarea controlului pe drumurile publice.

Informatia se prezinta trimestrial, pîna în ultima zi a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune, organului fiscal de stat de la sediul acestuia. De mentionat ca numerotarea rîndurilor în Informatie se efectueaza cumulativ, indiferent de numarul de pagini.

În cazurile în care în informatiile prezentate vor fi stabilite erori, acestea urmeaza a fi corectate, în conformitate cu cerintele art.188 alin.(4) lit.a) din Codul fiscal, prin prezentarea informatiei corectate.

În informatia corectata se vor include doar rîndurile, care necesita a fi corectate. În acest sens numarul fiecarui rînd din informatia corectata va corespunde numarului indicat în informatia initiala.

De asemenea, comunicam ca pentru neachitarea platilor în termenul indicat la p.22 al Regulamentului provizoriu de functionare a echipelor mobile de control a sarcinii pe osie aprobat prin Ordinul Ministerului Constructiilor si Dezvoltarii Regionale nr.63 din 04.05.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-130 din 21 august 2009) în Sistemul de evidenta al Serviciului Fiscal de Stat se va calcula majorarea de întârziere (penalitatea) conform art.228 al Codului Fiscal.

Procesele verbale întocmite  de catre echipele mobile ale SA Drumuri  în baza art.352 alin.(5) al Codului Fiscal  si prezentate  conform  punctului 21 al Regulamentului de functionare a echipelor mobile  de control a sarcinii pe osie, aprobat prin  Ordinul  Ministerului  Constructiilor si Dezvoltarii  Regionale  nr. 63 din 04 mai 2009,  la  organul fiscal de stat de la sediul subiectului impunerii, vor fi receptionate de ultimele pentru  verificarea ulterioara a  acestora si urmarirea, dupa caz, a  sumelor neachitate.

În  acest context, IFS teritoriale urmeaza sa ia act de cele expuse, inclusiv sa receptioneze si sa asigure pastrarea proceselor-verbale privind controlul sarcinii pe osie, întocmite de catre echipele mobile si sa  monitorizeze  executarea întocmai a obligatiilor fiscale aferente taxei cu referinta.