>Principala / Comunicate şi anunţuriComunicate / Referitor la intrebarea ce tine de restabilirea

Referitor la intrebarea ce tine de restabilirea

„17”  decembrie  2009 Nr.(17-2/2-02/1-8561)55

 

Referitor la întrebarea ce tine de restabilirea

 exemplarului doi al facturii fiscale în cazul

 pierderii acestuia         

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat referitor la întrebarea ce tine de restabilirea exemplarului doi al facturii fiscale în cazul pierderii acestuia, în baza copiei exemplarului unu al facturii fiscale autentificata notarial comunica urmatoarele.

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(6) din Legea contabilitatii, nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conducatorul entitatii este obligat sa le restabileasca în termen de pîna la 3 luni, începînd cu data constatarii faptului respectiv. 

Totodata, dreptul la trecerea în cont a sumelor T.V.A. aferente procurarilor de marfuri (servicii) în conformitate cu art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite doar în baza originalului exemplarului doi al facturii fiscale eliberat de catre furnizorul de marfuri (servicii).

Nu se accepta dreptul la trecerea în cont a sumelor T.V.A. în baza copiilor facturilor fiscale autentificate notarial.

În legatura cu cele mentionate, se abroga circulara IFPS nr.(17-13-02/1-3148)53 din 11 august 2006.     

 

Sef-adjunct                                          Procopie DUCA